Scholing voor Gezonde School-coördinatoren

01-10-2018

Scholing

Elke Gezonde School-coördinator krijgt scholing aangeboden. Dit jaar bestaat de scholing uit een online introductie en een scholingsbijeenkomst. 

Alle scholen die een ondersteuningsaanbod hebben gekregen, hebben in de afgelopen weken via de mail informatie ontvangen. De online introductie is als bijlage bij deze mail toegevoegd.

Inschrijven kan via mijngezondeschool.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@gezondeschool.nl.

Share This