Seksuelevorming.nl uitgebreid voor het (V)SO

30-04-2015

Seksuelevorming.nl
De nieuwe website voor het onderwijs seksuelevorming.nl is nu uitgebreid met het onderdeel (voortgezet) speciaal onderwijs. Docenten in het (V)SO vinden er de leerlijn seksuele vorming waarin de kerndoelen vertaald zijn naar doelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Ook zijn er allerhande materialen, tips & tools voor het lesgeven over seksuele en relationele vorming op hun school. Voor de verschillende beperkingen zijn er aparte secties, of het nu gaat om jongeren met een lichamelijke, een communicatieve beperking of een van het autisme spectrum.
Kijk op de website www.seksuelevorming.nl.