Uitslag ondersteuningsaanbod bekend in mei

30-04-2018

Uitslag
De inschrijving voor het ondersteuningsaanbod in 2018 is inmiddels gesloten. De toekenning vindt plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar.

“Ook dit jaar was er veel belangstelling voor het ondersteuningsaanbod”, zegt Natascha Ponsioen, projectleider Ondersteuningsaanbod. “Hartstikke mooi om te zien dat er zoveel scholen zijn die de stap willen zetten om Gezonde School te worden, of dit te blijven door een tweede of derde themacertificaat te behalen.” De contactpersoon van de school hoort in mei of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd. Bij het toekennen van de ondersteuning wordt rekening gehouden met toekenningscriteria. Op Gezondeschool.nl lees je meer over het Ondersteuningsaanbod.

De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het in het schooljaar 2018-2019 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. Scholen die in mei 2018 ondersteuning toegekend krijgen, kunnen een factuur indienen vanaf 1 januari 2019 tot 1 september 2019.

Share This