Vernieuwde online wegwijzer voor professionals die werken met jongeren en gezinnen

20-11-2019

Vernieuwde

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de website voor professionals in de regio Hollands Midden www.cjgprof.nl opnieuw ingericht. Met themadossiers, sociale kaarten en een toolkit werkt de website als een online wegwijzer. Het volledig vernieuwde ontwerp heeft een moderne uitstraling en is goed geschikt voor weergave op mobiele apparaten als smartphones en tablets.

De website www.cjgprof.nl is ontwikkeld voor iedereen die in zijn of haar werk veel contact heeft met jongeren en gezinnen. De website heeft als doel de samenwerking tussen professionals te bevorderen en zo de zorg rond de jeugd te versterken. Huisartsen, vrijwilligers, sportverenigingen, voorschoolse voorzieningen en bijvoorbeeld scholen vinden er verschillende sociale kaarten op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Zij kunnen elkaar en hun collega’s bij het Centrum voor Jeugd en Gezin zo beter vinden. Via de website kunnen professionals met hun vragen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin door gebruik te maken van het E-consult of het chatspreekuur.

De website bundelt relevante informatie over thema’s als jonge mantelzorgers, radicalisering, gezondheid of ouderschapsbegeleiding. Ook is een overzicht te vinden van het cursusaanbod voor kinderen, jongeren, hun ouders en voor professionals. Verder staat op de website gevalideerde en eenduidige informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin richt zich op preventie, ondersteuning en in sommige gemeenten ook jeugdhulp bij opgroei- en opvoedingsvragen. Jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen van verschillende organisaties werken er samen. Zij staan klaar met een luisterend oor, verbinden en bieden hulp en ondersteuning aan ouders/opvoeders, jongeren en professionals.

Share This