Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit: inschrijving start 4 oktober

28-09-2021

Stimuleringsregeling
Van maandag 4 oktober tot maandat 15 november 2021 kunt u uw school aanmelden voor de stimuleringsregelling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Bij deze laatste subsidieronde is een financiële bijdrage beschikbaar van maximaal € 5000,- per schoollocatie.

Via Mijngezondeschool.nl kunt u de belangstelling van de school aangeven. U vindt hier ook uitgelegd hoe u dit precies doet.

De stimuleringsregeling is voor scholen (locaties) in het speciaal onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Meer informatie over de Stimuleringsregeling leest u op de website van Gezonde School. Wilt u advies en ondersteuning? Neem dan contact op met de GGD Hollands Midden via e-mail onderwijsaanbodtsg@ggdhm.nl.

Share This