Subsidieregeling voor watertappunten

24-09-2019

Subsidieregeling
Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te stimuleren is er nu de Subsidieregeling watertappunten. Honderden basisscholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op het schoolplein. Als u hierin geïnteresseerd bent, moet u dit voor 14 oktober 2019 laten weten.

75% van de kosten

Bij deze subsidieregeling krijgt de school 75% van de kosten vergoed, met een maximum bedrag van €2.000,- per schoollocatie. De vergoeding is voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. De school betaalt dus 25% zelf. 

Zelf voorschieten

De school schiet zelf de kosten voor. Tot 1 april 2020 heeft de school de tijd om het watertappunt uit te kiezen en te installeren. Als het watertappunt op het schoolplein in gebruik is genomen, worden de gemaakte kosten verantwoord via het account van de school op Mijngezondeschool.nl. De school ontvangt dan 75% van de gemaakt kosten terug.

 

Voor wie?

Alle basisscholen in Nederland, dus ook scholen voor speciaal basisonderwijs, kunnen gebruik maken van de regeling. In totaal is er budget om tot 1 april 2020 zo’n 500 watertappunten te realiseren.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie kunt u vinden op de landelijke website Gezondeschool.nl. Inschrijven kan tot 14 oktober 2019. Uiterlijk 21 oktober horen scholen of ze wel of geen gebruik kunnen maken van de regeling.

Share This