Over Gezonde School Hollands Midden

Over Gezonde School Hollands Midden

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet u aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. U bent een Gezonde School als u het vignet Gezonde School hebt behaald.

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt u hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als uw school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema!

 

Hoe werkt Gezonde School?

Een Gezonde School werkt planmatig en integraal aan de gezondheid en  gezonde leefstijl van leerlingen en docenten. De GGD Hollands Midden ondersteunt scholen hierbij. De werkwijze is flexibel en gaat uit van advies op maat.

Gezonde School voorbereiden
Samen met de GGD brengt u in kaart op welke manier uw school al aandacht besteedt aan gezondheid en hoe gezond uw leerlingen zijn en zich gedragen. Wat loopt goed, waar is verbetering mogelijk en waar hebben leerlingen, ouders en schoolpersoneel behoefte aan? Dit maakt het kiezen van de juiste thema's makkelijker.

Gezonde School uitvoeren
De gekozen prioriteiten werkt u samen met de GGD uit tot activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende pijlers: beleid & regelgeving, gezondheidseducatie, schoolomgeving en signaleren & begeleiden. Op deze website vindt u het aanbod om hiermee aan de slag te gaan.

Gezonde School evalueren
Gedurende het proces evalueert u samen met de GGD de activiteiten die zijn uitgevoerd. Succesvolle activiteiten worden opgenomen in het gezondheidsbeleid van de school en krijgen op die manier een duurzaam vervolg.

Succesfactoren
Voor een blijvend succes van een Gezonde School-aanpak zijn met name draagvlak en een goede samenwerking met partners van buiten de school van belang.

Meer informatie over de Gezonde School-aanpak leest u op de website gezondeschool.nl.

 

Wat levert Gezonde School u op?

  • Advies op maat: uw vraag is het uitgangspunt
  • (Cijfermatig) inzicht in de gezondheid en leefstijl van leerlingen
  • Inzicht in wensen en prioriteiten van de school
  • Overzicht van gezondheidsthema's en activiteiten
  • Continuïteit door verankering in schoolbeleid
  • Intern draagvlak voor gezondheid
  • Waardering van ouders voor uw gezonde school
  • Samenhang tussen gezondheidsactiviteiten

 

Wat zijn de kosten & tijdsinvestering?

De GGD Hollands Midden biedt scholen gratis ondersteuning bij de Gezonde School-aanpak.

Houd wel rekening met de tijdsinvestering en kosten die u onder andere kwijt bent voor het creëren van draagvlak binnen het schoolteam, het instellen van een werkgroep Gezonde School, eventuele deelname aan een gezondheidsonderzoek, het aanschaffen van lesmateriaal, organiseren van trainingen voor het docententeam en het uitvoeren van activiteiten.