Over Gezonde School Hollands Midden

Over Gezonde School Hollands Midden
No video selected.

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school. Een adviseur van de GGD ondersteunt u hierbij. Volgt u het stappenplan en heeft u 1 of meerdere thema's op orde? Vraag dan het vignet aan en laat zien dat uw school een Gezonde School is. 

 

Werken volgens de Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat uw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. De aanpak bestaat uit 3 fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Zo werkt u doelgericht en efficiënt aan een gezonde leefstijl van uw leerlingen.

 

De 4 pijlers van Gezonde School

Als onderdeel van Gezonde School werkt u aan 1 of meer gezondheidsthema's. Bij elk thema is de aandacht gericht op de 4 pijlers van Gezonde School:

  • Educatie: Uw school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Zo zorgt u ervoor dat leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.
  • Signaleren: Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroeg stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan.
  • Schoolomgeving: Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke ogeving (zoals inrichting van het schoolplein) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders en leraren).
  • Beleid: Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Meer informatie over de Gezonde School-aanpak leest u op de website gezondeschool.nl.

 

Kosten & tijdsinvestering

De GGD Hollands Midden biedt scholen gratis ondersteuning bij de Gezonde School-aanpak.

Houd wel rekening met de tijdsinvestering en kosten die u onder andere kwijt bent voor het creëren van draagvlak binnen het schoolteam, het instellen van een werkgroep Gezonde School, eventuele deelname aan een gezondheidsonderzoek, het aanschaffen van lesmateriaal, organiseren van trainingen voor het docententeam en het uitvoeren van activiteiten.