Over Gezonde School Hollands Midden

Samen werken aan een gezonde en veilige school

U onderneemt vaak al van alles op het gebied van gezondheid en leerlingenzorg. Leerlingen die goed in hun vel zitten, leren en werken namelijk beter. Maar heeft u eigenlijk inzicht in de gezondheid en de leefstijl van uw leerlingen? Wat vinden docenten, ouders en leerlingen belangrijke onderwerpen als het gaat om gezondheid? En welke methode sluit aan bij de situatie en mogelijkheden op uw school? Met de werkwijze Gezonde School bouwt u aan een gezonde toekomst!

 

Wat is Gezonde School?

Gezonde School is een werkwijze om aandacht voor gezondheid op school integraal en structureel in het schoolbeleid te verankeren. Een duurzame aanpak die uw school overzicht geeft en helpt te kiezen wat in uw situatie van belang is. Door het betrekken van het schoolbestuur, leerkrachten ouders en leerlingen bij de Gezonde School krijgt gezondheid een vaste plek in het schoolbeleid.
De afbeelding op deze pagina linkt naar een introductiefilm Gezonde School. Deze film is een eerste kennismaking met de Gezonde School-aanpak. Het laat zien wat de effecten en de meerwaarde van Gezonde School zijn.

 

Hoe werkt Gezonde School?

Gezonde School biedt basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een werkwijze om planmatig en structureel gezondheid van leerlingen te bevorderen. De GGD Hollands Midden ondersteunt scholen hierbij. De werkwijze is flexibel en gaat uit van advies op maat.

Inventariseren en prioriteiten stellen
Samen met de GGD brengt u in kaart op welke manier uw school al aandacht besteedt aan gezondheid en hoe gezond uw leerlingen zijn en zich gedragen. Wat loopt goed, waar is verbetering mogelijk en waar hebben leerlingen, ouders en schoolpersoneel behoefte aan? Dit maakt het kiezen van de juiste thema's makkelijker.

Activiteiten kiezen en uitvoeren
De gekozen prioriteiten werkt u samen met de GGD uit tot activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende pijlers: beleid & regelgeving, gezondheidseducatie, schoolomgeving en signaleren & begeleiden. Op deze website vindt u het aanbod om hiermee aan de slag te gaan.

Evalueren en verankeren in het beleid
Gedurende het proces evalueert u samen met de GGD de activiteiten die zijn uitgevoerd. Succesvolle activiteiten worden opgenomen in het gezondheidsbeleid van de school en krijgen op die manier een duurzaam vervolg.

 

Wat levert Gezonde School u op?

  • Advies op maat: uw vraag is het uitgangspunt
  • (Cijfermatig) inzicht in de gezondheid en leefstijl van leerlingen
  • Inzicht in wensen en prioriteiten van de school
  • Overzicht van gezondheidsthema's en activiteiten
  • Continuïteit door verankering in schoolbeleid
  • Intern draagvlak voor gezondheid
  • Waardering van ouders voor uw gezonde en veilige school
  • Samenhang tussen gezondheidsactiviteiten

 

Wat zijn de kosten & tijdsinvestering?

De GGD Hollands Midden biedt scholen gratis ondersteuning om gezondheid op een structurele en integrale wijze in te bedden in uw schoolbeleid.

Houd wel rekening met de tijdsinvestering en kosten die u o.a. kwijt bent voor het creëren van draagvlak binnen het schoolteam, het instellen van een werkgroep Gezonde School, eventuele deelname aan een gezondheidsonderzoek, het aanschaffen van lesmateriaal, organiseren van trainingen voor het docententeam en het uitvoeren van activiteiten.

 

Wie biedt Gezonde School aan?

Verschillende organisaties in de regio Hollands Midden werken samen om scholen beter te ondersteunen bij vragen rondom gezondheid en veiligheid op school. De GGD Hollands Midden is de coördinator van Gezonde School.

GGD kleinbrijder logocjg klein

logo-jso-2011        GGZ klein

 

logo             onderwijsadvies logo