Privacy

Gezonde School Hollands Midden is een programma dat wordt uitgevoerd door de GGD Hollands Midden. De GGD Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg).

Soms vragen wij u om persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In de volgende documenten vindt u meer informatie over dit onderwerp: