Week van de Liefde 2020

De Week van de Liefde is het perfecte moment om op een laagdrempelige manier aandacht te schenken aan het onderwerp Relaties en seksualiteit. De Week van de Liefde is een projectweek voor het voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) en het mbo. Deze week biedt de mogelijkheid om diverse lesmaterialen uit te proberen en een start te maken met seksuele vorming. De Week van de Liefde 2020 is van 10 tot en met 14 februari.

 

Specificaties

  • Datum en tijd:
    • maandag, 10 februari 2020 00:00 - vrijdag, 14 februari 2020 23:59

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.