Gezondheidsvoorlichting met acteurs

Gezondheidsvoorlichting met acteurs

Twee trainingsacteurs geven leerlingen een levendig beeld van de problematiek die zich in hun klas voordoet. Door middel van spel en oefeningen maken ze inzichtelijk hoe groepsdruk, zelfbeeld, pesten, grenzen, hulp vragen en onzekerheid invloed uit kunnen oefenen op je gedrag en de keuzes die je maakt omtrent gezondheid. Het doel is om via het spel bij de leerling een ervarings- en leermoment te creëren.

Deze voorlichting is gekoppeld aan de groepsresultaten van het contactmoment bovenbouw. Aan de hand van de resultaten worden één of twee thema's gekozen die veel in de klas voorkomen. Per thema spelen de acteurs een paar scenes. De klas wordt vervolgens uitgedaagd om te reageren op wat ze hebben gezien. Is het realistisch? Hoe zou jij zoiets aanpakken? Als iemand zulke problemen heeft, hoe kun je hem of haar dan helpen? Afhankelijk van de sfeer en veiligheid kunnen leerlingen de acteurs aansturen en zelfs meespelen. De les duurt een blokuur.

 

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.