Life Chat

Life Chat

Tijdens het contactmoment bovenbouw vullen leerlingen de vragenlijst 'Gezond leven, check het even' in. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze vragenlijst kan de verpleegkundige een leerling uitnodigen voor een gesprek. Een leerling kan ook op eigen initiatief een afspraak maken.

 

Life Chat

Om niet alleen vragen te stellen aan de jongeren, maar ook met hen in gesprek te gaan over hun gezondheid, is de les Life Chat ontwikkeld. De les kan 1 tot 2 weken voor het afnemen van de vragenlijst gegeven worden. Tijdens de les vertellen we over het belang van de vragenlijst, waarom het belangrijk is de lijst eerlijk in te vullen, en gaan we het gesprek met de jongeren aan.

Bij Life Chat wordt gebruik gemaakt van een website die de leerlingen op hun smartphone kunnen openen. Op de website staat een lijst met gezondheidsonderwerpen die in de les besproken kunnen worden. De leerlingen kunnen hun voorkeur aangeven door op hun smartphone onderwerpen aan te klikken. Vervolgens beantwoorden ze over de gekozen onderwerpen een paar vragen. De antwoorden verschijnen anoniem in grafieken op het digibord en zijn aanleiding om met de leerlingen verder te praten. Uitgangspunt is hun eigen interesse en belevingswereld.

Onderwerpen waar de leerlingen uit kunnen kiezen, zijn bijvoorbeeld:

 • relaties en seks;
 • alcohol en drugs;
 • voeding en bewegen;
 • piekeren en stress;
 • social media.

De les duurt 1 lesuur. Het open gesprek met de leerlingen over onderwerpen die ze zelf hebben uitgekozen en waarbij hun eigen gedrag of ervaring als uitgangspunt geldt, maakt dat de leerlingen gemotiveerd worden om de vragenlijst 'Gezond leven, check het even' eerlijk en serieus in te vullen. De vragenlijst wordt binnen 2 weken na de les afgenomen.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Bovenbouw voortgezet onderwijs
 • Aanbieder:
  GGD Hollands Midden
 • Kosten:
  Geen
 • Meer informatie:

  Neem contact op met de adviseur Gezondheidsbevordering of de JGZ-assistente van uw school.

  U kunt inschrijven voor Life Chat met het inschrijfformulier.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.