Mission Possible

Mission Possible

Werken met Mission Possible is een leerervaring, die het vervullen van dromen en het bereiken van doelen voor deze leeftijdsgroep een stukje makkelijker maakt. Het is gebaseerd op de oplossingsgerichte, educatieve psychologie.

Mission Possible bestaat uit 11 stappen die jongeren kunnen helpen bij het vinden, stellen en behalen van doelen. De weg naar het uiteindelijke doel verloopt in fases:

 • De jongere erkent eigenaarschap van het doel.
 • De jongere ziet in dat het behalen van het doel waardevol is voor hem/haar.
 • De jongere heeft vertrouwen dat het gaat lukken.
 • De jongere gaat succes waarnemen.
 • De jongere kan anticiperen op tegenslag.

Het programma wordt onder begeleiding van een Mission Possible-coach uitgevoerd.

Een Mission Possible-traject bestaat uit vier of vijf contactmomenten. Deze contactmomenten zijn verspreid over 6 weken. Een groepje leerlingen bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 leerlingen.

Tijdens het Mission Possible-traject maken de leerlingen gebruik van een werkboek.

Download hier de flyer Mission Possible.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Leerlingen klas 3 en 4
 • Aanbieder:
  GGD Hollands Midden en Kwadraad
 • Kosten:
  Geen indien de Emovo is uitgevoerd. Anders in overleg met de trainer.
 • Meer informatie:

  Nicole Komen, medewerker JGT Holland Rijnland
  Telefoon: 088 9004000 / 06-43049204,
  E-mail: n.komen@jgthollandrijnland.nl

  Monique Vogelsang
  Telefoon: 088 3084676
  E-mail: mvogelsang@ggdhm.nl

  U kunt zich opgeven voor Mission Possible met het inschrijfformulier.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.