'Snap jij wat ik écht bedoel?'

'Snap jij wat ik écht bedoel?'

Snap jij wat ik écht bedoel? is een bewustzijns- en vaardigheidstraining voor mentoren. Tijdens de training worden leefstijl van leerlingen en de zorgstructuur op school met elkaar verbonden.

Mentoren leren om vanuit een positie van oordeelloosheid optimaal contact te maken. Hierdoor kunnen zorgsignalen vroegtijdig, respectvol en duidelijk bespreekbaar gemaakt worden. Zodanig dat de leerling zich eigenaar en regisseur kan gaan voelen van de eigen problematiek. Daarnaast leren mentoren welke zorgsignalen veel voorkomen op school, hoe en waar zorgsignalen gebundeld worden in de school en wanneer doorverwijzen nodig is.

De training bestaat uit twee ervaringsgerichte trainingsbijeenkomsten van 3 uur, een informatiebijeenkomst ‘herkenning zorgsignalen’ van 2 uur en een borgingsopdracht om te oefenen met de stof.

Download hier de flyer 'Snap jij wat ik écht bedoel?'

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Mentoren bovenbouw voortgezet onderwijs
 • Aanbieder:
  Kwadraad en GGD Hollands Midden
 • Kosten:
  Geen
 • Meer informatie:

  Neem contact op met een Adviseur Gezondheidsbevordering of met Sonja Hopmans, Kwadraad, e-mail: s.hopmans@kwadraad.nl, telefoon 06 2729 1035

   

  U kunt zich opgeven voor 'Snap jij wat ik écht bedoel?' met het inschrijfformulier.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.