Voorlichting gezonde leefstijl

Voorlichting gezonde leefstijl

Tijdens het contactmoment bovenbouw door de GGD Jeugdgezondheidszorg vullen leerlingen de E-MOVO-vragenlijst in. De GGD analyseert de uitkomsten op klas- en leerjaarniveau. Hieruit kunnen een aantal leefstijlgedragingen naar voren komen waar op school extra aandacht voor kan zijn. Met een voorlichting in de klas wordt de kennis van jongeren over een bepaald onderwerp vergroot. Door met jongeren in gesprek te gaan over hun leefstijl kan bewustwording op gang gebracht worden.

Een medewerker van de GGD geeft deze voorlichting op school. Hij/zij bespreekt vooraf met de school het onderwerp dat aan bod komt. De uitkomsten van E-MOVO spelen hierbij een rol. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • alcohol
 • waterpijp
 • roken
 • drugs
 • sociale media
 • seksualiteit & relaties
 • voeding en bewegen

De voorlichting wordt op school tijdens een mentoruur gegeven. De mentor is hierbij in de klas aanwezig.

Download hier de flyer Voorlichting gezonde leefstijl.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Leerlingen klas 3 en 4
 • Aanbieder:
  GGD Hollands Midden
 • Kosten:
  Geen
 • Meer informatie:

  U kunt contact opnemen met de adviseur gezondheidsbevordering van uw school.

  U kunt zich inschrijven voor de voorlichting met het inschrijfformulier.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.