Gehoor

Oorcheck.nl

De website oorcheck.nl is gericht op jongeren vanaf de middelbare school en geeft veel informatie over het gehoor, de oorzaken en gevolgen van gehoorschade, maar vooral ook manieren om het gehoor te beschermen. Jongeren kunnen op oorcheck.nl snel en eenvoudig een hoortest doen. Ook kunnen ze testen of ze veilig naar muziek luisteren via muziekspeler of tijdens het uitgaan via de risicotestjes mp3-check en check-out.

In de webshop kunnen oordoppen worden aangeschaft.

Lesmateriaal

Voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs is lesmateriaal beschikbaar dat gebruikt kan worden bij oorcheck.nl. De onderwerpen gehoor, geluid en gehoorschade worden vanuit de invalshoek van verschillende vakken aangeboden, zowel op vmbo- als havo/vwo-niveau.
Het lesmateriaal is gratis te downloaden.

 

Oorcheck.nl

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.