Hygiëne, gehoor

Hygiëne en preventie van infectieziekten

Er is een verhoogd risico op infectieziekten als veel mensen gebruik maken van dezelfde voorzieningen. Kinderen hebben bovendien minder besef van hygiëne. Daarom is het des te belangrijker om aandacht aan hygiëne te besteden.

Het doel is het risico op infectieziekten te verkleinen. Dit kan door een gebouw op een hygiënische manier in te richten en door gebruik te maken van de juiste (schoonmaak)materialen. Ook voorlichting helpt om het bewustzijn van risico's en het gedrag zodanig te beïnvloeden dat er minder kans is op het optreden en verspreiden van infectieziekten.

De GGD brengt samen met u in kaart welke knelpunten in een schoolgebouw en de afgesproken werkwijzen aanwezig zijn. Daarnaast geeft de GGD voorlichting over infectieziekten en hygiëne. 

Hygiëne en preventie van infectieziekten

Oorcheck.nl

De website oorcheck.nl is gericht op jongeren vanaf de middelbare school en geeft veel informatie over het gehoor, de oorzaken en gevolgen van gehoorschade, maar vooral ook manieren om het gehoor te beschermen. Jongeren kunnen op oorcheck.nl snel en eenvoudig een hoortest doen. Ook kunnen ze testen of ze veilig naar muziek luisteren via muziekspeler of tijdens het uitgaan via de risicotestjes mp3-check en check-out.

In de webshop kunnen oordoppen worden aangeschaft.

Lesmateriaal

Voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs is lesmateriaal beschikbaar dat gebruikt kan worden bij oorcheck.nl. De onderwerpen gehoor, geluid en gehoorschade worden vanuit de invalshoek van verschillende vakken aangeboden, zowel op vmbo- als havo/vwo-niveau.
Het lesmateriaal is gratis te downloaden.

 

Oorcheck.nl

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.