Mediawijsheid

 

Ouderavond Digitale Wereld

Ouderavond over de alom aanwezige digitale wereld; internet, gamen, social media en smartphones. Informatie over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden in de digitale wereld. Tips hoe ouders op de hoogte kunnen blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Handvaten voor de begeleiding van hun kinderen en vanzelfsprekend ook over hoe ouders thuis regels kunnen stellen en handhaven.

Jongeren groeien op in een digitale wereld die zich heel snel ontwikkelt, zij groeien daarmee op. Voor ouders zijn deze ontwikkelingen vaak moeilijk te volgen. Voeg daarbij de berichten over mogelijke negatieve gevolgen, zoals de rellen in Haren, en dan is het te begrijpen dat ouders zich onwetend en ongemakkelijk voelen in deze materie.

Deze avond geeft ouders informatie over de ontwikkelingen en maakt duidelijk dat er meer positieve gevolgen (veel contact, complimenten) zijn aan deze ontwikkelingen dan negatieve. Daarbij krijgen ze tips wat betreft de opvoeding om negatieve gevolgen (cyberpesten, sexting) zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij zal blijken dat de opvoedkundige aanpak hiervan sterk overeenkomt met de aanpak zoals die wenselijk is bij bijvoorbeeld roken en alcohol drinken.

Ouderavond Digitale Wereld

In Charge (lespakket)

In Charge is een lespakket voor de bovenbouwklassen. De 4 lessen zijn gericht op het trainen van zelfcontrole, waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik of overmatig social mediagebruik) te weerstaan. Via een app op hun smartphone (7-days challenge) gaan de leerlingen aan de slag met het trainen van hun eigen wilskracht door een zelf gekozen verleiding te leren weerstaan.

Het lespakket is specifiek ontwikkeld voor jongeren vanaf 16 jaar, omdat er vanaf die leeftijd een betere balans ontstaat tussen de verschillende hersengebieden. Jongeren zijn dan beter in staat om hun gedrag te reguleren en zelfcontrole te trainen.

De GGD Hollands Midden verzorgt een kosteloze training voor docenten die met het lespakket aan de slag willen gaan. Na de training is het lespakket te bestellen. Via een docentenomgeving ontvangt u de lesmaterialen en bijbehorende filmpjes.

In Charge (lespakket)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.