Beleid en regelgeving; genotmiddelengebruik

Door in het schoolbeleid en in het schoolreglement vast te leggen welke maatregelen en activiteiten er op het gebied van genotmiddelenpreventie jaarlijks plaatsvinden, krijgen deze een structureel karakter. Met een helder beleid, goede communicatie en handhaving van de school- en gedragsregels draagt u eraan bij dat jongeren later beginnen met drinken en roken.

Door middel van de onderstaande acht punten werkt u aan een duidelijk beleid. U komt tot een beleid dat ook voldoet aan de voorwaarden van het themacertificaat roken-, alcohol- en drugspreventie van het vignet Gezonde School. 

  1. Formuleer een visie op genotmiddelengebruik. Wat wilt u uitdragen als school?
  2. Stel een beleidsplan op met daarin preventieve activiteiten en maatregelen omtrent genotmiddelengebruik.
  3. Maak duidelijks school- en gedragsregels. Denk hierbij ook aan buitenschoolse activiteiten.
  4. Schrijf een kort stukje over het genotmiddelenbeleid in de schoolgids voor ouders en leerlingen.
  5. Stel een medewerker aan die alle activiteiten op het thema genotmiddelenpreventie coördineert.
  6. Leg taken en verantwoordelijkheden van (andere) medewerkers vast in het zorgprotocol.
  7. Registreer (ernstige) incidenten op een vaste plaats. Zo zijn ze later makkelijk terug te vinden.
  8. Evalueer jaarlijks het beleid met alle medewerkers met taken op dit thema.

Wat raden wij aan? 

Adviesgesprek De Gezonde School en Genotmiddelen

Doelgroep: schoolleiding
Duur: 1 uur
Kosten: geen
Thema’s: beleidsadvies; Gezonde School-aanpak; schoolcijfers genotmiddelengebruik

De adviseur Gezondheidsbevordering van uw school kan ondersteunen bij het maken van een gestructureerd beleid. Wij werken hierbij met het landelijk erkende programma Helder op school van het Trimbos-instituut. Dit is een integraal porgamma dat zicht richt op alle pijlers van de Gezonde Schoolaanpak.

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Beleid en Regelgeving is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Omgeving en Signaleren) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gebied van preventie van genotmiddelengebruik.

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers:

 

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.