Ouderavond genotmiddelen

Ouders hebben een grote invloed op het genotmiddelengebruik van hun kinderen. Bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven en regels te stellen. Maar ook door kinderen voor te bereiden op situaties waar ze in aanraking komen met alcohol, sigaretten of andere middelen. 

Voorlichting aan jongeren op schoo is effectiever als ook de ouders betrokken worden. Idealiter handelen ouders en school in elkaars verlengde en ondersteunen ze elkaar. Dit kan alleen als ze dezelfde lijn trekken en goede onderlinge communicatie hebben. Hiervoor kunt u het volgende doen.

 

Ouderavond

Tijdens een ouderavond kunt u ouders informatie geven over opvoedvaardigheden om het gebruik van genotmiddelen van hun kinderen tegen te gaan. Belangrijk is om niet alleen informatie te geven maar ook handvatten om lastige situaties met pubers het hoofd te bieden.

De GGD kan oudervoorlichting op uw school verzorgen als onderdeel van een algemene ouderavond of als specifieke thema-avond. U kunt contact opnemen met de adviseur Gezondheidsbevordering van uw school om de mogelijkheden voor tijd en inhoud te bespreken. 

Ons advies is om per klas de volgende thema's te bespreken: 

  • Klas 1: Uw kind en genotmiddelen (roken, energydrinks, lachgas)
  • Klas 2: Uw kind en genotmiddelen (roken, alcohol, energydrinks, lachgas)
  • Klas 3: Uw kind en risicovol gedrag (alcohol en blowen)
  • Bovenbouw: Uw kind en uitgaan (alcohol, blowen en uitgaansdrugs)

Betrouwbare informatie voor ouders

U kunt ouders verwijzen naar betrouwbare websites: 


Wat kunt u als school nog meer doen?

De ouderavond over genotmiddelen is als onderdeel van de pijler Omgeving één van de onderdelen van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gbied van genotmiddelenpreventie. 

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers.

 

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.