Schoolomgeving genotmiddelenvrij

Maak van uw school een middelenvrije omgeving. Dit betekent dat uw school rook-, alcohol- en drugsvrij is en dat alle activiteiten die in of vanuit school worden georganiseerd zoals ouderavonden, schoolfeesten, vergaderingen en excursies in binnen- en buitenland rook-, alcohol- en drugsvrij zijn. Laat dit voor leerlingen, medewerkers en ouders gelden.

 

Wetgeving

Bij het middelenvrij maken van uw schoolomgeving kunt u zich beroepen op de wet. Het kopen, bezitten en gebruiken van alcohol en cannabis in het openbaar is verboden voor jongeren tot 18 jaar. Het kopen van sigaretten is verboden voor jongeren tot 18 jaar, maar het bezitten van sigaretten en roken in het openbaar is niet verboden voor jongeren tot 18 jaar. Toch kunt u uw leerlingen aanspreken op hun rookgedrag of de regel instellen dat u de ouders hiervan op de hoogte stelt wanneer u een leerling onder de 18 jaar ziet roken onder schooltijd. Veel ouders vinden het fijn als zij weten dat de school hier toezicht op houdt en streng tegen optreedt. Op 1 augustus 2020 gaat de wetgeving in dat een rookvrij schoolterrein verplicht is.

 

Regels en handhaving

Wanneer u regels over genotmiddelengebruik in en rondom de school opstelt, betrek dan zowel docenten, leerlingen, ouders maar ook omwonenden in het proces. Begrip en draagvlak kunnen weerstanden verkleinen of voorkomen en maken de invoering en handhaving gemakkelijker. Beschrijf bij de regels ook hoe de handhaving eruit ziet en wat de sancties zijn. Stel bij activiteiten leerlingen en ouders hiervan op de hoogte. Het is ook belangrijk dat de regels bij alle docenten en schoolmedewerkers bekend zijn en dat hier regelmatig aandacht aan wordt besteed, bijvoorbeeld per e-mail of tijdens vergaderingen. Aangeraden wordt tijdens schooltijd alle medewerkers te laten handhaven, zodat er geen gedoogcultuur ontstaat.

 

Welke programma’s raden wij aan?

Rookvrij schoolterrein

Met het rookvrije schoolterrein zorgt u dat leerlingen op school niet meer in aanraking komen met roken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Per 1 augustus 2020 is een rookvrij schoolterrein verplicht. Lees hier meer over rookvrij schoolterrein.

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Schoolomgeving is als onderdeel van de pijler Omgeving één van de elementen van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op andere pijlers (Educatie, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op genotmiddelenpreventie.

Hieronder vindt u informatie over de andere pijlers.

 

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.