Voeding, bewegen en slaap

 

De Gezonde Schoolkantine

Het programma De Gezonde Schoolkantine biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

De bedoeling van de Gezonde schoolkantine is dat leerlingen  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Het programma bestaat uit 5 stappen :

 1. Check je kantine
 2. Kies een gezonder aanbod
 3. Maak de uitstraling gezond
 4. Stel je beleid op
 5. Vraag een Schoolkantine Schaal aan

De GGD Hollands Midden kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een gezonde schoolkantine.

 

De Gezonde Schoolkantine

Weet wat je eet (online lesmateriaal)

In het online lespakket 'Weet wat je eet' leren leerlingen zelfstandig over gezond, veilig en duurzaam eten. Het pakket sluit aan op de kerndoelen voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo, en is geschikt voor het mbo. 'Weet wat je eet' is bijvoorbeeld inzetbaar bij de vakken biologie, verzorging en zorg en welzijn of bij de uitvoering van de Gezonde Schoolkantine.

Wat biedt 'Weet wat je eet'?

 • 9 online lessen over gezond, veilig en duurzaam eten.
 • Een speciale praktijkles over voedselverleiding.
 • Keuzevrijheid: kies zelf welke lessen je leerlingen maken.
 • Een optionele eindtoets op twee niveaus: vmbo en havo/vwo.
 • Leerlingen kunnen zelfstandig thuis of in de klas aan de slag.
 • Uitgewerkte ideeën om klassikaal verder te gaan met de stof.

 

Weet wat je eet (online lesmateriaal)

Oudervoorlichting 'Eat, train, study, sleep, repeat'

'Eat, train, study, sleep, repeat' is een oudervoorlichting over puberbrein en voeding, bewegen en slaap. Er wordt ingegaan op de veranderingen in de puberteit zoals de lichamelijke groei, het veranderende bioritme en de ontwikkeling van het puberbrein. De relatie hiervan tot een gezond eet-, beweeg- en slaappatroon wordt besproken.

Vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Wat maakt dat pubers zo geneigd zijn om te snacken?
 • Wat voor invloed heeft de omgeving op het eet- en beweegpatroon van jongeren?
 • Hoe komt het dat ze soms niet uit bed te krijgen zijn 's ochtends?

Ouders krijgen adviezen en tips over hoe zij een gezond eet-, beweeg- en slaappatroon kunnen stimuleren bij hun kind.

 

Oudervoorlichting 'Eat, train, study, sleep, repeat'

DOiT (lesmateriaal)

DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) is een erkend lespakket over voeding en bewegen voor het 1e en 2e leerjaar van het voortgezet onderwijs (vmbo).

Met DOiT gaan leerlingen actief aan de slag met hun leefstijl:

 • ze onderzoeken hun eet- en beweeggedrag;
 • ze vergelijken dat met de norm;
 • ze onderzoeken de invloed van ouders, vrienden, reclame en de schoolkantine;
 • ze leren zelf de regie te nemen over hun leefstijl.

Uit onderzoek blijkt dat DOiT effectief is op de langere termijn en bijdraagt aan betere leerresultaten en minder schoolverzuim. DOiT is daarom een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en draagt bij aan een Gezonde School.

 

volleybal

Charge Your Brainzzz (lespakket over slaap)

Met het lespakket Charge Your Brainzzz leren jongeren over het belang van slaap voor gezonde hersenen en worden zij gestimuleerd hun eigen slaapgedrag te verbeteren. Het lespakket sluit aan bij het tweede leerjaar van biologie, maar kan bijvoorbeeld ook tijdens mentoruren worden ingezet. 

Wat biedt Charge Your Brainzzz?

 • 3 lessen van 45 minuten
 • docentenhandleiding
 • 4 animaties, 3 om in de klas te tonen en 1 op de website en als huiswerkopdracht
 • materiaal voor activerende werkvormen, om zelf uit te printen (2 versies: vmbo-t en havo/vwo)
 • de serious game Charge Your Brainzzz: The game als huiswerkopdracht
 • toegangscodes voor extra functionaliteiten in de serious game
 • de website chargeyourbrainzzz.nl met informatie voor leerlingen, ouders en docenten
 • afsluitende quiz (2 versies: vmbo-t en havo/vwo)

Aanvragen

Na registratie op de website chargeyourbrainzzz.nl ontvangt u gratis alle benodigde lesmaterialen en de docentenhandleiding. Elke docent die met het lespakket wil werken, moet zich persoonlijk aanmelden.

Charge Your Brainzzz (lespakket over slaap)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.