DOiT (lesmateriaal)

volleybal

DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) is een erkend lespakket over voeding en bewegen voor het 1e en 2e leerjaar van het voortgezet onderwijs (vmbo).

Met DOiT gaan leerlingen actief aan de slag met hun leefstijl:

 • ze onderzoeken hun eet- en beweeggedrag;
 • ze vergelijken dat met de norm;
 • ze onderzoeken de invloed van ouders, vrienden, reclame en de schoolkantine;
 • ze leren zelf de regie te nemen over hun leefstijl.

Uit onderzoek blijkt dat DOiT effectief is op de langere termijn en bijdraagt aan betere leerresultaten en minder schoolverzuim. DOiT is daarom een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en draagt bij aan een Gezonde School.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Klas 1 en 2 vmbo
 • Kosten:
  Kijk op de website doitopschool.nl/bestellen
 • Meer informatie:

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.