Gedragsproblemen

 

Head Up (cursus)

Elke jongere heeft wel eens last van een sombere bui of voelt zich soms rot. Soms houdt deze dip aan. Ze blijven zich rot voelen, hebben geen zin meer iets leuks te gaan doen of ze kunnen zich nergens toe zetten. Voor deze jongeren (van 13 tot en met 16 jaar) organiseert GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen de training 'Head Up!'.

In de training 'Head Up!' leren de jongeren wat ze zelf kunnen doen om sombere buien beter in de hand te houden. Thema's die in de cursus aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • hoe beïnvloedt denken het gevoel;
 • hoe kun je je problemen (nog) beter oplossen;
 • hoe kun je goed voor jezelf opkomen.

'Head Up!' bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. Na aanmelding wordt de jongere samen met de ouder(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Head Up (cursus)

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft? (handleiding)

De handleiding 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?' bevat nuttige informatie en formulieren voor de professional. U leert leerlingen/jongeren met een (beginnende) eetstoornis eerder te signaleren én om hun de juiste hulp te bieden.

Inhoud

1. Wat moet ik weten over de eetstoornis?
2. Hoe kan ik de eetstoornis herkennen?
3. Welke valkuilen zijn er?
4. Wat doe ik in de verschillende fasen van de eetstoornis?
5. Hoe help ik?
6. Preventie op school
De bijlagen bestaan onder andere uit de signalentest, checklist voor preventie op school.
Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft? (handleiding)

Onderhuids: zelfbeschadiging onder jongeren (dvd)

Het doel is mentoren en vertrouwenspersonen inzicht te geven in zelfbeschadiging onder jongeren.

In deze film op dvd staan de ervaringen van een aantal jongeren en beroepskrachten centraal.

In de handleiding wordt dieper ingegaan op vragen die beroepskrachten hebben over zelfbeschadiging onder jongeren.

Onderhuids: zelfbeschadiging onder jongeren (dvd)

Serie boekjes over gedragsproblematiek

De serie bestaat uit de volgende boekjes:

 • ADHD op school
 • Autisme, ASS in de klas
 • Schizofrenie, Psychose: informatieverwerkingsproblemen en verwardheid op school
 • Eetstoornissen; anorexia nervosa - boulimia nervosa - binge eating disorder - eetstoornis NAO op school
 • Persoonlijkheidsstoornissen: de antisociale persoonlijkheidsstoornissen. De borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Zelfbeschadiing en suïcidaliteit: hulpeloosheid en hopeloosheid bij leerlingen
 • Gedrag: gedragsstoornissen- hechtingsstoornissen
Serie boekjes over gedragsproblematiek

(Les)materialen over gedragsproblemen

Bij het Informatie- en Documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden kunt u boeken lenen met informatie over gedragsproblemen.

In het aanbod zit:

 • Boek 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft'
 • DVD 'Onderhuids; zelfbeschadiging onder jongeren'

Kijk hier voor het overzicht.

(Les)materialen over gedragsproblemen

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.