Gedragsproblemen

 

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft? (handleiding)

De handleiding 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?' bevat nuttige informatie en formulieren voor de professional. U leert leerlingen/jongeren met een (beginnende) eetstoornis eerder te signaleren én om hun de juiste hulp te bieden.

Inhoud

1. Wat moet ik weten over de eetstoornis?
2. Hoe kan ik de eetstoornis herkennen?
3. Welke valkuilen zijn er?
4. Wat doe ik in de verschillende fasen van de eetstoornis?
5. Hoe help ik?
6. Preventie op school
De bijlagen bestaan onder andere uit de signalentest, checklist voor preventie op school.

 

Voorkant handleiding Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft.

Onderhuids: zelfbeschadiging onder jongeren (dvd)

Het doel is mentoren en vertrouwenspersonen inzicht te geven in zelfbeschadiging onder jongeren.

In deze film op dvd staan de ervaringen van een aantal jongeren en beroepskrachten centraal.

In de handleiding wordt dieper ingegaan op vragen die beroepskrachten hebben over zelfbeschadiging onder jongeren.

 

Onderhuids: zelfbeschadiging onder jongeren (dvd)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.