Pesten

 

Prima-lespakket bij de film Spijt!

Het Prima-lespakket is gebaseerd op SPIJT!, de succesvolle film naar het boek van Carry Slee. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp pesten aan de slag te gaan. Het streven is om de leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in de klas en hun verantwoordelijkheid voor de sfeer in de klas.

Het lespakket bestaat uit :

 • een docentenhandleiding;
 • leerlingenboekjes (inclusief rollenspellen en cyberpesten);
 • een dvd van de film Spijt!;
 • digitale pestmeter.
Prima-lespakket bij de film Spijt!

(Les)materialen over sociaal-emotionele ontwikkeling en pesten

Bij het Informatie- en Documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden kunt u materialen lenen om te gebruiken bij lessen of projecten over sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zijn lespakketten, spellen, boekjes, etc..

In het aanbod zit onder andere:

 • Materialen van de lesmethode 'Leefstijl'
 • (G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)
 • Ken je kwaliteiten; spel
 • PRIMA-lespakket bij de film Spijt!; lesmateriaal
 • Antipestspel
 • Gedragen gedrag; spel

Kijk hier voor het volledige overzicht van (les)materialen over sociaal-emotionele ontwikkeling en pesten.

 

(Les)materialen over sociaal-emotionele ontwikkeling en pesten

Brochure Digitaal pesten

Wat is digitaal pesten en hoe kun je daar met je leerlingen op een positieve manier over praten?

Pesten is van alle tijden. Bij digitaal pesten of cyberpesten heeft het terrein zich alleen verplaatst naar internet. Kinderen vinden pesten via internet vaak ook 'gewoon' grappig. Totdat het ze zelf overkomt. Soms durven ze ook meer vanachter een computer. Je kunt de ander niet zien, soms waan je jezelf heel anoniem. Het kind dat ze pesten kan niet makkelijk terugslaan, letterlijk en figuurlijk.

In de brochure ‘Digitaal pesten’ staan de feiten, de praktijkervaringen en de etiquette over hoe met elkaar om te gaan op internet. Daarnaast bevat het inspirerende en praktische tips over goed doen op internet.

Bespreek ook positief gedrag

Met de brochure willen stichting Kennisnet en ECP ouders en leerkrachten te helpen om omgangsvormen via sociale media bespreekbaar te maken, thuis en in de klas. "Hoe zorg je dat cyberpesten niet uit de hand loopt? Niet door kinderen alleen maar te vertellen dat ze niet online mogen pesten. Je moet vooral ook praten over goed gedrag op internet", aldus Remco Pijpers, strategisch adviseur van stichting Kennisnet.

Downloaden

De brochure, mogelijk gemaakt met hulp van de Europese Commissie, is gratis te downloaden van de website van kennisnet

Brochure Digitaal pesten

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

Een boek met unieke informatie over meidenvenijn en werkvormen om de venijnige meisjes in de klas aan te pakken. Een praktisch lees-, kijk- en doeboek om inspiratie uit te putten om het meidenvenijn onder de aandacht te brengen en ook te houden.

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Pestkwartet (spel)

Het doel van dit kwartetspel is kinderen en jongeren inzicht te geven in alle betrokken rollen in een pestsituatie. Aanvullende lesbrief is bijgevoegd.

Pestkwartet (spel)

Kaartenset traditioneel pesten (spel)

Door middel van deze kaartensets leert u de leerlingen nadenken over de verschillende vormen van pesten. De leerlingen bouwen met de kaartjes een muur van verschillende vormen van pesten. Onderop liggen de minst erge vormen van pesten, bovenop de ergste varianten. De leerlingen bespreken vervolgens met elkaar wat ze hiervan vinden.

De kaartjes zijn op eenvoudige wijze in elkaar te zetten. Een korte handleiding is bijgesloten. Eén set kaartjes is voldoende voor een klas van 20 à 30 leerlingen.

Kaartenset traditioneel pesten (spel)

Kaartenset digitaal pesten (spel)

Door middel van deze kaartensets leert u de leerlingen nadenken over de verschillende vormen van digitaal pesten. De leerlingen bouwen met de kaartjes een muur van verschillende vormen van pesten. Onderop liggen de minst erge vormen van pesten, bovenop de ergste varianten. De leerlingen bespreken vervolgens met elkaar  wat ze hiervan vinden.

De kaartjes zijn op eenvoudige wijze in te zetten. Een korte handleiding is bijgesloten. Eén set kaartjes is voldoende vaor een klas van 20 â 30 leerlingen.

Kaartenset digitaal pesten (spel)

Antipestspel

Het antipestspel bestaat uit een bedrukt, oprolbaar kunststof spelbord / twee doosjes met in elk doosje 21 kaartjes / 6 pionnen en dobbelsteen / handleiding.

Voor de begeleiders van het spel is dit een speelse manier om erachter te komen hoe kinderen over pesten denken. Door in te spelen op de antwoorden die op de vragen worden gegeven, kunnen verhoudingen en rollen in de groep duidelijker worden.

Hopelijk zal door een beter inzicht de omgang met elkaar verbeteren en ook het pesten voorkomen worden of verminderen.

Antipestspel

Pesten: dat pikken we niet! (lesmateriaal)

Kerndoel is: Stop het pesten

Lesdoelen:

 • De leerlingen moeten na afloop van de les in staat zijn (voor zichzelf) hun eigen positie in pestsituaties onder woorden te brengen.
 • De leerlingen die tot de zwijgende middengroep behoren, moeten zich bewust worden van de macht die zij gezamenlijk, als groep, in pestsituaties hebben. Deze bewustwording komt tot uiting in de wijze waarop zij zich daarover uitspreken.
 • De leerlingen die gepest worden, moeten zich realiseren dat zij niet alleen staan als zij hun leeftijdgenoten uit de zwijgende middengroep aanspreken.
 • De pesters moeten zich realiseren dat hun gedrag niet stoer, maar juist laf en wreed is.

Het pakket bestaat uit de dvd Pest (6 min.) en een handleiding. In één lesuur kan de dvd vertoond worden en kan aansluitend een groepsgesprek volgen. In de handleiding zijn discussievragen te vinden. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen hoe om te gaan met de melding van een kind dat gepest wordt, crisisbeheersing en nazorg.

 

Pesten: dat pikken we niet! (lesmateriaal)

Wat je pest ben je zelf! (lesmateriaal)

Kinderen met een lichamelijke handicap en chronisch zieke kinderen lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van pesten. Dat geldt met name binnen het reguliere onderwijs. In een tijd dat het principe "Weer samen naar school" omschrijving is voor veel beleid, is het broodnodig dat reguliere scholen een antipestbeleid ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van lichamelijk gehandicapte en/of chronisch zieke kinderen. Die groep moet zich overal veilig kunnen voelen, ook en zeker in het reguliere onderwijs. Dit lespakket wil hierbij een hulpmiddel zijn.

Het lespakket bestaat uit een docentenhandlieiding, werkschrift en een dvd.

Wat je pest ben je zelf! (lesmateriaal)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.