Pesten

 

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

Een boek met unieke informatie over meidenvenijn en werkvormen om de venijnige meisjes in de klas aan te pakken. Een praktisch lees-, kijk- en doeboek om inspiratie uit te putten om het meidenvenijn onder de aandacht te brengen en ook te houden.

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Kaartenset traditioneel pesten (spel)

Door middel van deze kaartensets leert u de leerlingen nadenken over de verschillende vormen van pesten. De leerlingen bouwen met de kaartjes een muur van verschillende vormen van pesten. Onderop liggen de minst erge vormen van pesten, bovenop de ergste varianten. De leerlingen bespreken vervolgens met elkaar wat ze hiervan vinden.

De kaartjes zijn op eenvoudige wijze in elkaar te zetten. Een korte handleiding is bijgesloten. Eén set kaartjes is voldoende voor een klas van 20 à 30 leerlingen.

Kaartenset traditioneel pesten (spel)

Kaartenset digitaal pesten (spel)

Door middel van deze kaartensets leert u de leerlingen nadenken over de verschillende vormen van digitaal pesten. De leerlingen bouwen met de kaartjes een muur van verschillende vormen van pesten. Onderop liggen de minst erge vormen van pesten, bovenop de ergste varianten. De leerlingen bespreken vervolgens met elkaar  wat ze hiervan vinden.

De kaartjes zijn op eenvoudige wijze in te zetten. Een korte handleiding is bijgesloten. Eén set kaartjes is voldoende vaor een klas van 20 â 30 leerlingen.

Kaartenset digitaal pesten (spel)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.