Problemen thuis

 

KOPP/KVO groep (cursus)

De KOPP / KVO cursus is een gespreksgroep voor jongeren vanaf 12 jaar waarvan één of beide ouders psychiatrische en/of verslavingsproblemen hebben.

KOPP staat voor 'Kinderen van ouders met psychiatrische problemen' en KVO staat voor 'Kinderen van ouders met verslavingsproblemen'. Het belangrijkste doel van de KOPP/KVO cursus is het voorkomen van ernstige emotionele en gedragsproblemen bij deze jongeren en jongvolwassenen die kunnen ontstaan als gevolg van de situatie waarin zij opgroeien. Ze krijgen ondersteuning door middel van lotgenotencontact en het vergroten van kennis over psychische en verslavingsproblematiek. Tevens is het psycho-educatie voor kinderen en jongeren rondom problematiek van hun ouder(s) en het eigen functioneren.

Voor jongeren vanaf 12 jaar zijn er 2 verschillende groepen:

  • een groep voor jongeren van 12 tot 16 jaar
  • een groep voor jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar
KOPP/KVO groep (cursus)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.