Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Lief Lijf

Lief Lijf is ontwikkeld om jongeren te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat de communicatie tussen ouder en kind een belangrijke rol speelt en dit verband is alleen significant bij de relatie tussen moeder en dochter. Moeders hebben bij het ontwikkelen van het zelfbeeld van hun dochter een grote invloed. Dochters spiegelen zich aan hun moeder, zij zijn hun rolmodel.

Lief Lijf bestaat uit twee onderdelen:

 • Lesmateriaal ‘Bodytalk’
 • Moeder-dochteravond

Lesmateriaal Bodytalk helpt jongeren met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Hierin worden zowel meiden als jongens uit de klas betrokken. Bodytalk kan ingezet worden tijdens de mentorlessen (en wordt ook door de docent uitgevoerd).

Door een moeder-dochter avond te organiseren wordt een basis gelegd om zelfbeeld in openheid te bespreken, het vergroot de kennis en geeft inzicht in zelfwaardering. De moeder-dochter-avond wordt uitgevoerd door professionals van de GGD Hollands Midden.

Download hier de flyer Lief Lijf.

 

Lief Lijf

Digitaal Veiligheidsplan

Het Digitaal Veiligheidsplan helpt u om het veiligheidsbeleid binnen uw school in beeld te brengen. Deze online tool helpt u op weg bij het nemen van de volgende stappen:
 • Vastleggen van de visie, waarden en afspraken over de aanpak van sociale veiligheid op school.
 • Richting en houvast geven aan het handelen van iedereen die bij de school betrokken is.
 • Verantwoording afleggen over inspanningen voor een veilige school naar interne en externe belanghebbenden (zoals leerlingen, ouders, leerkrachten, inspectie et cetera).

Het Digitaal Veiligheidsplan is voor iedereen die bij de school betrokken is een levend document en biedt inzicht in wat op orde is en wat nog aandacht behoeft, waarbij aangegeven is waartoe de school wettelijk verplicht is. Het zet u aan het handelen van alle betrokkenen te verankeren en zo het veiligheidsbeleid te ‘borgen’.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting School en Veiligheid of ga direct naar het Digitaal Veiligheidsplan.

Digitaal Veiligheidsplan

Leefstijl 1 en 2; (lesmateriaal)

Leefstijl 1 en 2 is een lespakket over sociaal-emotionele vaardigheden en actief burgerschap in het voortgezet onderwijs.

Deze methode maakt leerlingen sociaal en emotioneel vaardiger, vergroot het invoelend vermogen en ondersteunt een gezonde ontwikkeling.

De lessen in Leefstijl 1 (klas 1 en 2) gaan o.a. over vriendschap, gevoelens in woorden, creatief denken, beleefdheid, gevoelens, nee is nee!, relaties en seksualiteit, mijn thuis, omgaan met tegenslag en verlies, pesten, ik kom op voor mezelf en nog veel meer.

De lessen in Leefstijl 2 (klas 3 en 4) gaan o.a. over goede vragen stellen, maatschappelijke stage, kritisch zijn, een assertieve houding, waardevol voor democratie, gezonde keuzes maken, empathisch luisteren.

Het pakket bestaat uit:

 • implementatiegids
 • boekje voor jongeren over puberteit
 • docentenhandleiding leefstijl 1
 • docentenhandleiding leefstijl 2

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor succes, vandaar dat uitgebreide informatie voor ouderbijeenkomsten in beide handleidingen beschikbaar is.

Leefstijl 1 en 2; (lesmateriaal)

Leefstijl 1, 2, 3 (lesmateriaal)

Leefstijl 1, 2, 3 is een lespakket over sociaal-emotionele vaardigheden en actief burgerschap voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Deze methode maakt leerlingen sociaal en emotioneel vaardiger, vergroot het invoelend vermogen en ondersteunt een gezonde ontwikkeling.

De 3 delen bestaan elk uit een docentenhandleiding en werkboek.

Jaarlijks terugkerende thema's zijn kennismaken, heldere communicatie, sterk door gevoelens, goed voor mezelf, sterk in samenwerk, opgelost!, maak jouw keuze, de maatschappij en jij.

Ook ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor succes, vandaar dat uitgebreide informatie voor ouderbijeenkomsten beschikbaar is.

Leefstijl 1, 2, 3 (lesmateriaal)

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

Een boek met unieke informatie over meidenvenijn en werkvormen om de venijnige meisjes in de klas aan te pakken. Een praktisch lees-, kijk- en doeboek om inspiratie uit te putten om het meidenvenijn onder de aandacht te brengen en ook te houden.

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

(Les)materialen over sociaal-emotionele ontwikkeling en pesten

Bij het Informatie- en Documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden kunt u materialen lenen om te gebruiken bij lessen of projecten over sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zijn lespakketten, spellen, boekjes, etc..

In het aanbod zit onder andere:

 • Materialen van de lesmethode 'Leefstijl'
 • (G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)
 • Ken je kwaliteiten; spel
 • PRIMA-lespakket bij de film Spijt!; lesmateriaal
 • Antipestspel
 • Gedragen gedrag; spel

Kijk hier voor het volledige overzicht van (les)materialen over sociaal-emotionele ontwikkeling en pesten.

 

(Les)materialen over sociaal-emotionele ontwikkeling en pesten

Project MIJ

Tijdens het project MIJ Junior gaan de leerlingen hun eigen identiteit onderzoeken. Het project bevat klassikale en actieve werkvormen en opdrachten waarmee leerlingen individueel en digitaal werken aan hun MIJ-profiel. Het project versterkt de positieve groepsvorming.

Er zijn 5 thema's:

 • Primaire identiteit
 • Secundaire identiteit
 • Groepen
 • Imago & vooroordelen
 • Virtuele identiteit
Project MIJ

Vooroordelenkoffer (lesmateriaal)

Deze koffer bevat 45 kleurrijke opvouwbare displays van karton en vormen samen een tentoonstelling met 10 thema's. Op de displays staan puzzels, geheimschrift en foto's waardoor op een creatieve manier inzicht wordt gegeven in vooroordelen. Men loopt met behulp van een ticket in tweetallen langs de tentoonstelling. Onderweg wordt een mening gevraagd, kunnen opdrachten worden uitgevoerd en keuzes gemaakt. Een handleiding met verwerkingssuggesties en kopieerbare bladen is bijgevoegd.

Vooroordelenkoffer (lesmateriaal)

Ken je kwaliteiten! (lesmateriaal)

'Ken je kwaliteiten' is een spel dat jongeren bewuster wil maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier wil bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het spel (14 x 14 cm) bevat 60 kaartjes met een illustratie en een woord (bijv. dromerig, slim, eerlijk). In de uitgebreide handleiding staan diverse werkvormen beschreven.

Ken je kwaliteiten! (lesmateriaal)

Ben jij gek?!

Wat is 'normaal' en wat is 'gek'? Wat moet je je voorstellen bij psychische problemen? Wanneer heeft iemand een psychisch probleem en hoe kan je iemand helpen? Het project 'Ben jij gek?!' biedt een antwoord op deze vragen en meer. Het leidt tot meer openheid en stimuleert jongeren eerder aan de bel te trekken bij psychische problemen.

Het pakket bestaat uit een handleiding, posters, freecards, een website en een dvd met zes korte films waarin jongeren aan BN-ers vertellen over hun leven met een psychische ziekte.

Ook bestaat de mogelijkheid aanvullende tentoonstellingspanelen, fatboys en bankjes te huren.

Ben jij gek?!

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.