Leefstijl 1, 2, 3 (lesmateriaal)

Leefstijl 1, 2, 3 (lesmateriaal)

Leefstijl 1, 2, 3 is een lespakket over sociaal-emotionele vaardigheden en actief burgerschap voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Deze methode maakt leerlingen sociaal en emotioneel vaardiger, vergroot het invoelend vermogen en ondersteunt een gezonde ontwikkeling.

De 3 delen bestaan elk uit een docentenhandleiding en werkboek.

Jaarlijks terugkerende thema's zijn kennismaken, heldere communicatie, sterk door gevoelens, goed voor mezelf, sterk in samenwerk, opgelost!, maak jouw keuze, de maatschappij en jij.

Ook ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor succes, vandaar dat uitgebreide informatie voor ouderbijeenkomsten beschikbaar is.

Specificaties

 • Doelgroep:
  Klas 1, 2 en 3 cluster 3, 4, praktijkscholen en lwoo
 • Uitgever:

  St. Lions-Quest Nederland

 • Aanbieder:

  GGD Hollands Midden

 • Kosten:
  Een zichtexemplaar is gratis te leen bij de GGD Hollands Midden.
 • Meer informatie:

  Aanvragen/reserveren bij het Informatie- en Documentatiecentrum / e-mail

  Voor regio Midden-Holland 088 308 46 19

  Voor regio Zuid-Holland Noord 088 308 43 88 / 088 308 44 81

 • Opmerking:

  Uitleenperiode is 3 weken. De materialen kunnen worden afgehaald bij diverse locaties.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.