Project MIJ

Project MIJ

Tijdens het project MIJ Junior gaan de leerlingen hun eigen identiteit onderzoeken. Het project bevat klassikale en actieve werkvormen en opdrachten waarmee leerlingen individueel en digitaal werken aan hun MIJ-profiel. Het project versterkt de positieve groepsvorming.

Er zijn 5 thema's:

  • Primaire identiteit
  • Secundaire identiteit
  • Groepen
  • Imago & vooroordelen
  • Virtuele identiteit

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.