Pedagogisch klimaat

 

Bouwen aan klasklimaat (boek)

Bouwen aan Klasklimaat is een echt praktijkboek. Het staat vol gestructureerde activiteiten waar elke lerar mee uit de voeten kan. Ze verhogen betrokkenheid en de wil tot samenwerken, ze minderen onderlinge spanningen. Door minimaal eens per week een KlasBouwer te doen, worden al goede effecten bereikt. Ze zijn te gebruiken met leerlingen van alle leeftijden.

Bouwen aan klasklimaat (boek)

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.