Items met de tag GEZONDHEIDSEDUCATIE

Lief Lijf

Lief Lijf is ontwikkeld om jongeren te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat de communicatie tussen ouder en kind een belangrijke rol speelt en dit verband is alleen significant bij de relatie tussen moeder en dochter. Moeders hebben bij het ontwikkelen van het zelfbeeld van hun dochter een grote invloed. Dochters spiegelen zich aan hun moeder, zij zijn hun rolmodel.

Lief Lijf bestaat uit twee onderdelen:

 • Lesmateriaal ‘Bodytalk’
 • Moeder-dochteravond

Lesmateriaal Bodytalk helpt jongeren met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Hierin worden zowel meiden als jongens uit de klas betrokken. Bodytalk kan ingezet worden tijdens de mentorlessen (en wordt ook door de docent uitgevoerd).

Door een moeder-dochter avond te organiseren wordt een basis gelegd om zelfbeeld in openheid te bespreken, het vergroot de kennis en geeft inzicht in zelfwaardering. De moeder-dochter-avond wordt uitgevoerd door professionals van de GGD Hollands Midden.

Download hier de flyer Lief Lijf.

 

Lief Lijf

Lesprogramma's Relaties en seksualiteit praktijkonderwijs - vso

Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Deze thema's zijn opgenomen in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs. Als school kunt u bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling, met aandacht voor de positieve kant: prettige, gelijkwaardige en respectvolle relaties kunnen aangaan.

Relationele en seksuele vorming gaat dus ook over omgaan met elkaar. Op school kunnen jongeren met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over wensen en grenzen en over seksuele diversiteit. Zo leren leerlingen dat er verschillende opvattingen bestaan en leren ze hun eigen mening te vormen. Jongeren die goede seksuele voorlichting hebben gehad, overwegen hun keuzes beter. Daardoor beginnen ze later aan seks, doen ze het vaker veilig en is er een grotere kans dat hun relaties en seksuele ervaringen prettig zijn.

 

Mogelijke lesprogramma's voor praktijkonderwijs of vso

 

Je lijf je liefJe Lijf, je Lief

Leerjaar: praktijkonderwijs klas 1 en 2
Duur: 5 lessen

Je Lijf, je Lief! is een lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in liefde en seks. Het wil jongens en meisjes vaardigheden aanreiken om beter te communiceren over wensen en grenzen en seksualiteit, om grenzen te herkennen bij zichzelf en anderen, en daarmee om te gaan. 

 

LLdLLang Leve de Liefde

Leerjaar: klas 1 tot en met 4 Praktijkonderwijs
Duur: zowel voor de onderbouw en de bovenbouw zijn er 6 lessen

Lang Leve de Liefde is een lesprogramma over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit. De hoofdmodules van het programma zijn Lang Leve de Liefde onderbouw en Lang Leve de Liefde bovenbouw (ofwel herhalingsmodule).

 

Lang Leve de Liefde; Wensen en grenzen

Lang leve de liefde wensen en grenzenLeerjaar: onderbouw en bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo bb; jongens en meisjes apart
Duur: 75 minuten per les

De module Wensen en Grenzen gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vrijen tegen je zin is een duidelijke vorm van grensoverschrijding, maar ook een klap op de billen of het online versturen van een seksueel getinte foto kunnen als grensoverschrijdend worden ervaren. In deze extra module denken jongeren na over hun eigen wensen en grenzen. Ze leren dat wensen en grenzen verschillen van persoon tot persoon en dat communicatie hierover belangrijk is om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ze krijgen handvatten om over wensen en grenzen te communiceren.

 

Lang Leve de Liefde; Toolkit L.O.V.E. Online

Leerjaar: klas 1, 2, 3 praktijkonderwijs, vmboLove online
Duur: 2 lessen van 60-120 minuten

De Toolkit L.O.V.E. Online gaat over leuke en vervelende online ervaringen rondom liefde en seks. De toolkit is voor scholen die aandacht willen besteden aan sexting, grooming en online contact. Het ondersteunt uw school bij het geven van lessen, het vormen van beleid, het handelen bij incidenten en het informeren van ouders. 

 

seks diversiteit lldlLang Leve de Liefde; Seksuele diversiteit

Leerjaar: onderbouw 
Duur: 1 - 2 lesuren 

Jongeren met homoseksuele gevoelens durven hier vaak op school niets van te laten merken. Veel leeftijdsgenoten keuren homoseksualiteit af. Met deze lesbrief kan aandacht besteed worden aan seksuele diversiteit en homoacceptatie worden bevorderd. Lees meer over de module Seksuele diversiteit.

 

Can you fix itCan you fix it

Leerjaar: onderbouw en bovenbouw
Duur: hangt af van de inzet van het aantal filmpjes

'Can you fix it?' is een online spel over liefde, seks en relaties en leert jongeren op tijd hun grenzen aan te geven wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Ze kijken naar korte filmpjes waarin leeftijdsgenoten terecht komen in situaties met een seksueel karakter. Hoe het fragment afloopt, kan beïnvloed worden door op een toets te drukken, de Fixit-knop.  

 

Online .... weet wat je doet!

logo helpwanted nl 2Leerjaar: klas 1 en 2
Duur: 3 losse lessen

Het e-lespakket 'Online ... weet wat je doet!' gaat over de risico's die jongeren op internet kunnen lopen, met name gericht op seksueel misbruik; wat is het, hoe kun je het voorkomen en wat kun je doen als het je toch is overkomen. Het bestaat uit 3 lessen over grooming, sexting en sextortion. Iedere les behandelt 1 thema bestaande uit een interactieve video, opdrachten en tips voor de leerlingen. 

 

Wensen en Grenzen

Leerjaar: klas 2 en 3Lespakket wensen en grenzen GGD

In Wensen en Grenzen komen relaties en seksualiteit vol humor, creativiteit en op een respectvolle manier aan bod. Het lespakket is zo samengesteld dat relationele en seksuele vorming op een gezonde manier benadrukt wordt en tegelijkertijd de gevaren en risico's benoemt.  

Binnen het programma is het mogelijk dat Veilig Thuis Hollands Midden gastlessen komt geven.

 

Sexting zonder risico's

Leerjaar: klas 1 tot en met 3Sexting zonder risicos
Duur: 1 lesuur

De les Sexting zonder risico's kan zowel preventief als na een sextingincident worden gegeven. De leerlingen worden geprikkeld om, met behulp van verschillende oefeningen, over het onderwerp na te denken. Het vermindert verdere verspreiding van sexting en draagt bij aan het stoppen van pesten. 

 

Overige les- en spelmaterialen

Het documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden beschikt over diverse materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling bij de lesmethoden. U kunt de onderstaande lesmaterialen kosteloos aanvragen of reserveren (voor 3 weken) via infodocu@ggdhm.nl

 

AnticonceptiekofferAnticonceptiekoffer, demonstratiemateriaal

Koffer met anticonceptiemiddelen en een handleiding om voorlichting te geven over verschillende vormen van anticonceptie.

 

Demopenissen, demonstratiemateriaalDemopenissen

Met de demopenissen kunnen vaardigheden worden opgedaan in het omdoen van een condoom.  Een tasje met 6-8 demopenissen en informatie over het omdoen van een condoom. De GGD levert voldoende oefencondooms.

 

Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteit, spel

girls choiceMet behulp van dit spel ontdekken meisjes (10 tot15 jaar) waar hun grenzen liggen met betrekking tot seksualiteit,  intimiteit en relaties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: seks en relaties, veilig vrijen, zwangerschap en moederschap, weerbaarheid en jongens. Enige basiskennis op het gebied van het eigen lichaam, anticonceptie en voortplanting wordt verondersteld.

 

Boys R Us, spelboys r us

Met dit spel kunt u jongens (10 tot 16 jaar) bewust maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten.

 

Rond je seksualiteit, spel

Rond je seksualiteitEen carrouselspel waarmee leerlingen in de bovenbouw met elkaar leren praten over hun waarden en normen ten aanzien van relaties en seksualieit. Op 180 kaarten staan uiteenlopende vragen over de thema's communicatie over seks en relaties, man-vrouwrollen, relaties, seksualiteit, seksuele oriëntatie, veilig vrijen, voortplanting, weerbaarheid, zelfbeeld en toekomst.

 

SeCZ Talk, spelSecz Talk

Bordspel om bij jongeren met een chronische aandoening of beperking thema's als relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken en informatie en kennis over te dragen.

 

Vrienden en Vrijers koffertje 2 822x600pix P1020686 150x150Vrienden & Vrijers; praten over vriendschap, relaties, het lichaam, seksualiteit en weerbaarheid, spel

Een spelmethode die het met kaarten, afbeeldingen en vragen makkelijker maakt om met leerlingen uit het VSO te praten over thema's als het lichaam, vriendschap, partners, seksualiteit en weerbaarheid.

 

lijf liefde het lichaam kofferLijf & Liefde - het lichaam, spel

Dit spel bevat 16 sets van 4 kaarten met afbeeldingen over het mannen- en het vrouwenlichaam, hygiëne, lichaamsverzorging en over jezelf mooi maken. Verschillende werkvormen voor het VSO zijn mogelijk.

 

Website

www.sense.info: website voor jongeren voor al hun vragen over seks, hulp en advies.

 

 

Meisje ligt op bed met laptop

Ouderavond Digitale Wereld

Ouderavond over de alom aanwezige digitale wereld; internet, gamen, social media en smartphones. Informatie over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden in de digitale wereld. Tips hoe ouders op de hoogte kunnen blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Handvaten voor de begeleiding van hun kinderen en vanzelfsprekend ook over hoe ouders thuis regels kunnen stellen en handhaven.

Jongeren groeien op in een digitale wereld die zich heel snel ontwikkelt, zij groeien daarmee op. Voor ouders zijn deze ontwikkelingen vaak moeilijk te volgen. Voeg daarbij de berichten over mogelijke negatieve gevolgen, zoals de rellen in Haren, en dan is het te begrijpen dat ouders zich onwetend en ongemakkelijk voelen in deze materie.

Deze avond geeft ouders informatie over de ontwikkelingen en maakt duidelijk dat er meer positieve gevolgen (veel contact, complimenten) zijn aan deze ontwikkelingen dan negatieve. Daarbij krijgen ze tips wat betreft de opvoeding om negatieve gevolgen (cyberpesten, sexting) zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij zal blijken dat de opvoedkundige aanpak hiervan sterk overeenkomt met de aanpak zoals die wenselijk is bij bijvoorbeeld roken en alcohol drinken.

Ouderavond Digitale Wereld

Lesprogramma's Relaties en seksualiteit vmbo

Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Deze thema's zijn opgenomen in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs. Als school kunt u bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling, met aandacht voor de positieve kant: prettige, gelijkwaardige en respectvolle relaties kunnen aangaan.

Relationele en seksuele vorming gaat dus ook over omgaan met elkaar. Op school kunnen jongeren met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over wensen en grenzen en over seksuele diversiteit. Zo leren leerlingen dat er verschillende opvattingen bestaan en leren ze hun eigen mening te vormen. Jongeren die goede seksuele voorlichting hebben gehad, overwegen hun keuzes beter. Daardoor beginnen ze later aan seks, doen ze het vaker veilig en is er een grotere kans dat hun relaties en seksuele ervaringen prettig zijn.

 

Mogelijke lesprogramma's voor het vmbo

 

Lang Leve de LiefdeLespakket lang leve de liefde

Leerjaar: onderbouw en bovenbouw
Duur: zowel voor onder- als bovenbouw zijn er 6 lessen.

Lang Leve de Liefde is een lesprogramma over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit. Met het lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Het lespakket bestaat uit een leerlingenmagazine, filmpjes, een docentenhandleiding en een website voor docenten: Lesgeven in de liefde

 

Lang Leve de Liefde; Wensen en grenzenLang leve de liefde wensen en grenzen

Leerjaar: onderbouw en bovenbouw vmbo bb jongens en meisjes apart
Duur: voor zowel onder- als bovenbouw zijn er 2 lessen.

De module Wensen en Grenzen gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vrijen tegen je zin is een duidelijke vorm van grensoverschrijding, maar ook een klap op de billen of het online versturen van een seksueel getinte foto kunnen als grensoverschrijdend worden ervaren. In deze extra module denken jongeren na over hun eigen wensen en grenzen. Ze leren dat wensen en grenzen verschillen van persoon tot persoon en dat communicatie hierover belangrijk is om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ze krijgen handvatten om over wensen en grenzen te communiceren. 

 

Lang Leve de Liefde; Seksuele diversiteitseks diversiteit lldl

Leerjaar: onderbouw
Duur: 1 - 2 lesuren

Jongeren met homoseksuele gevoelens durven hier vaak op school niets van te laten merken. Veel leeftijdsgenoten keuren homoseksualiteit af. Met deze lesbrief kan aandacht besteed worden aan seksuele diversiteit en homoacceptatie worden bevorderd. Lees meer over de module Seksuele diversiteit.

 

Lang Leve de Liefde; toolkit L.O.V.E. OnlineLove online

Leerjaar: klas 1, 2, 3
Duur: 2 lessen van 60-120 minuten

De Toolkit L.O.V.E. Online gaat over leuke en vervelende online ervaringen rondom liefde en seks. De toolkit is voor scholen die aandacht willen besten aan sexting, grooming en online contact. Het ondersteunt de school bij het geven van lessen, het vormen van beleid, het handelen bij incidenten en het informeren van ouders. 

 

Lovebuzz, spelLovebuzz

Leerjaar: klas 1
Duur: 2 lessen van 50 minuten

Met het Lovebuzz-spel kunt u gevoelige thema’s als seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit bespreekbaar maken. Het is een online game over 6 personages met verschillende situaties uit hun leven. In teamverband worden vragen beantwoord. 

 

Can you fix it

Can you fix itLeerjaar: onderbouw en bovenbouw
Duur: hangt af van de inzet van het aantal filmpjes

'Can you fix it?' is een online spel over liefde, seks en relaties en leert jongeren op tijd hun grenzen aan te geven wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Ze kijken naar korte filmpjes waarin leeftijdsgenoten terecht komen in situaties met een seksueel karakter. Hoe het fragment afloopt, kan beïnvloed worden door op een toets te drukken, de Fixit-knop. 

 

Online .... weet wat je doet

logo helpwanted nl 2Leerjaar: klas 1 en 2
Duur: 3 losse lessen

Het e-Lespakket ‘Online... weet wat je doet!’ gaat over de risico’s die jongeren op internet kunnen lopen, met name gericht op seksueel misbruik; wat is het, hoe kun je het voorkomen en wat kun je doen als het je toch is overkomen. Het bestaat uit 3 lessen over grooming, sexting en sextortion. Iedere les behandelt 1 thema bestaande uit een interactieve video, opdrachten en tips voor de leerlingen. 

 

Wensen en Grenzen

Wensen en grenzen kleinLeerjaar: klas 1 en 2
Duur: afhankelijk van de les

In Wensen en Grenzen komen relaties en seksualiteit vol humor, creativiteit en op een respectvolle manier aan bod. Het lespakket is zo samengesteld dat relationele en seksuele vorming op een gezonde manier benadrukt wordt en tegelijkertijd de gevaren en risico’s benoemt. 
Binnen het programma is het mogelijk dat Veilig Thuis Hollands Midden gastlessen komt geven.

 

Overige les- en spelmaterialen

Het documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden beschikt over diverse materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling bij de lesmethoden. U kunt de onderstaande lesmaterialen kosteloos aanvragen of reserveren (voor 3 weken) via infodocu@ggdhm.nl.

 

AnticonceptiekofferAnticonceptiekoffer, demonstratiemateriaal

Koffer met handleiding om voorlichting te geven over verschillende vormen van anticonceptie.

 

Demopenissen, demonstratiemateriaal

Met de demopenissen kunnen vaardigheden worden opgedaan in het omdoen van een condoom. Tasje met 6-8 demopenissen en informatie over het omdoen van een condoom. De GGD levert voldoende oefencondooms.

 

Lets talk

Let's Talk

Aan de hand van Let’s Talk kunt u met jongeren van 12 tot 19 jaar in gesprek gaan over verschillende aspecten van seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid. Op de dvd staan beeldfragmenten rondom 15 thema’s zoals: eerste keer, kijk op seksualiteit, religie/cultuur en seksuele oriëntatie. In de handleiding staan de beeldfragmenten beschreven met tips voor het begeleiden van de discussie.

 

Begrijp me goedbegrijp me goed

Aan de hand van Begrijp me goed kunt u met jongeren van 14 tot 18 jaar in gesprek gaan over miscommunicatie tussen jongens en meisjes bij versieren en flirten, daten en verkering. De USB-stick bevat 5 beeldfragmenten en een handleiding. De beeldfragmenten zijn door jongeren gespeelde scènes. Thema’s als groepsdruk, dubbele signalen en wensen en grenzen komen aan de orde. In de handleiding staan bij elk fragment werkvormen voor reflectie, bewustwording meningsvorming en het bedenken en oefenen van gedragsalternatieven.

 

Girls'choice. Wensen en grenzen in intimiteit, spelgirls choice

Met behulp van dit spel ontdekken meisjes (10 tot 15 jaar) waar hun grenzen liggen met betrekking tot seksualiteit, intimiteit en relaties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: seks en relaties, veilig vrijen, zwangerschap en moederschap, weerbaarheid en jongens. Enige basiskennis op het gebied van het eigen lichaam, anticonceptie en voortplanting wordt verondersteld.

 

Boys R Us, spelboys r us

Met dit spel kunt u jongens (10 tot 16 jaar) bewust maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten.

 

Rond je seksualiteit, spelRond je seksualiteit

Een carrouselspel waarmee leerlingen in de bovenbouw met elkaar leren praten over hun waarden en normen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Op 180 kaarten staan uiteenlopende vragen over de thema’s communicatie over seks en relaties , man-vrouwrollen, relaties, seksualiteit, seksuele oriëntatie, veilig vrijen, voortplanting, weerbaarheid, zelfbeeld en toekomst.

 

www.sense.info, website voor jongeren voor al hun vragen over seks, hulp en advies      

Lesprogramma's Relaties en seksualiteit vmbo

Weet wat je eet (online lesmateriaal)

In het online lespakket 'Weet wat je eet' leren leerlingen zelfstandig over gezond, veilig en duurzaam eten. Het pakket sluit aan op de kerndoelen voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo, en is geschikt voor het mbo. 'Weet wat je eet' is bijvoorbeeld inzetbaar bij de vakken biologie, verzorging en zorg en welzijn of bij de uitvoering van de Gezonde Schoolkantine.

Wat biedt 'Weet wat je eet'?

 • 9 online lessen over gezond, veilig en duurzaam eten.
 • Een speciale praktijkles over voedselverleiding.
 • Keuzevrijheid: kies zelf welke lessen je leerlingen maken.
 • Een optionele eindtoets op twee niveaus: vmbo en havo/vwo.
 • Leerlingen kunnen zelfstandig thuis of in de klas aan de slag.
 • Uitgewerkte ideeën om klassikaal verder te gaan met de stof.

 

Weet wat je eet (online lesmateriaal)

Lesprogramma's Relaties en seksualiteit havo - vwo

Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Deze thema's zijn opgenomen in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs. Als school kunt u bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling, met aandacht voor de positieve kant: prettige, gelijkwaardige en respectvolle relaties kunnen aangaan.

Relationele en seksuele vorming gaat dus ook over omgaan met elkaar. Op school kunnen jongeren met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over wensen en grenzen en over seksuele diversiteit. Zo leren leerlingen dat er verschillende opvattingen bestaan en leren ze hun eigen mening te vormen. Jongeren die goede seksuele voorlichting hebben gehad, overwegen hun keuzes beter. Daardoor beginnen ze later aan seks, doen ze het vaker veilig en is er een grotere kans dat hun relaties en seksuele ervaringen prettig zijn.

 

Mogelijke lesprogramma's voor havo-vwo

 

Lespakket lang leve de liefdeLang Leve de Liefde; onderbouw

Leerjaar: klas 2
Duur: 6 lessen van 50 minuten

Lang Leve de Liefde onderbouw is een lesprogramma over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit. Met het lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Het pakket bestaat uit een leerlingenmagazine, filmpjes, een docentenhandleiding en een website voor docenten: lesgeven in de liefde.

 

Lang Leve de liefde; bovenbouw

Leerjaar: klas 4, 5, 6
Duur: 8 lessen van 50 minuten

Lang Leve de Liefde bovenbouw is een lesprogramma over seksuele en relationale vorming voor jongeren. Het doel van het lespakket is het bevorderen van gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele diversiteit. De nadruk ligt niet alleen op kennis, maar ook op zelfreflectie en het leren van vaardigheden.

 

seks diversiteit lldlLang Leve de Liefde; Seksuele diversiteit

Leerjaar: onderbouw
Duur 1-2 lesuren

Jongeren met homoseksuele gevoelens durven hier vaak op school niets van te laten merken. Veel leeftijdsgenoten keuren homoseksualiteit af. Met deze lesbrief kan aandacht besteed worden aan seksuele diversiteit en homoacceptatie worden bevorderd. Lees meer over de module Seksuele diversiteit.

 

Lovebuzz, spel

151119Lovebuzz300x200px

Leerjaar: klas 1
Duur: 2 lessen van 50 minuten

Met het Lovebuzz-spel kunt u gevoelige thema’s als seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit bespreekbaar maken. Het is een online game over 6 personages met verschillende situaties uit hun leven. In teamverband worden vragen beantwoord.

 

Can you fix it

Can you fix it Leerjaar: onderbouw en bovenbouw
Duur: hangt af van de inzet van het aantal filmpjes

'Can you fix it?' is een online spel over liefde, seks en relaties en leert jongeren op tijd hun grenzen aan te geven wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Ze kijken naar korte filmpjes waarin leeftijdsgenoten terecht komen in situaties met een seksueel karakter. Hoe het fragment afloopt, kan beïnvloed worden door op een toets te drukken, de Fixit-knop.

 

Online .... weet wat je doet

logo helpwanted nl 2Leerjaar: klas 1 en 2
Duur: 3 losse lessen

Het e-lespakket 'Online... weet wat je doet!' gaat over de risico's die jongeren op internet kunnen lopen, met name gericht op seksueel misbruik; wat is het, hoe kun je het voorkomen en wat kun je doen als het je toch is overkomen. Het bestaat uit 3 lessen over grooming, sexting en sextortion. Iedere les behandelt 1 thema bestaande uit een interactieve video, opdrachten en tips voor de leerlingen.

 

Wensen en grenzen

Wensen en grenzen kleinLeerjaar: klas 1 tot en met 6
Duur: afhankelijk van de lessen

In Wensen en grenzen komen relaties en seksualiteit op een respectvolle manier aan bod. Het lespakket is zo samengesteld dat relationele en seksuele vorming op een gezonde manier benadrukt wordt en tegelijkertijd de gevaren en risico's worden benoemd.

Binnen het programma is het mogelijk dat Veilig Thuis Hollands Midden gastlessen komt geven.

 

Sexting zonder risico'sSexting zonder risicos

Leerjaar: klas 1 tot en met 3
Duur: 1 lesuur

De les Sexting zonder risico's kan zowel preventief als na een sextingincident worden gegeven. De leerlingen worden geprikkeld om, met behulp van verschillende oefeningen, over het onderwerp na te denken. Het vermindert verdere verspreiding van sexting en draagt bij aan het stoppen van pesten.

 

Overige les- en spelmaterialen

Het documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden beschikt over diverse materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling bij de lesmethoden. U kunt de onderstaande lesmaterialen kosteloos aanvragen of reserveren (voor 3 weken) via infodocu@ggdhm.nl

 

Anticonceptiekoffer, demonstratiemateriaalAnticonceptiekoffer

Koffer met anticonceptiemiddelen en een handleiding om voorlichting te geven over verschillende vormen van anticonceptie.

 

DemopenissenDemopenissen, demonstratiemateriaal

Met de demopenissen kunnen vaardigheden worden opgedaan in het omdoen van een condoom. Tasje met 6-8 demopenissen en informatie over het omdoen van een condoom. De GGD levert voldoende oefencondooms.

 

Lets talkLet's talk

Aan de hand van Let's talk kunt u met jongeren van 12 tot 19 jaar in gesprek gaan over verschillende aspecten van seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid. Op de dvd staan beeldfragmenten rondom 15 thema's zoals eerste keer, kijk op seksualiteit, religie/cultuur en seksuele oriéntatie. In de handleiding staan de beeldfragmenten beschreven met tips voor begeleiden van de discussie.

 

Begrijp me goedbegrijp me goed

Aan de hand van Begrijp me goed kunt u met jongeren van 14 tot 18 jaar in gesprek gaan over miscommunicatie tussen jongens en meisjes bij versieren, flirten, daten en verkering. De USB bevat 5 beeldfragmenten en een handleiding. De beeldfragmenten zijn door jongeren gespeelde scenes. Thema's als groepsdruk, dubbele signalen en wensen en grenzen komen aan de orde. In de handleiding staan bij elk fragment werkvormen voor reflectie, bewustwording, meningsvorming en het bedenken en oefenen van gedragsalternatieven.

 

Girls'choice. Wensen en grenzen in intimiteit, spel

girls choice

Met behulp van dit spel ontdekken meisjes (10 - 15 jaar) waar hun grenzen liggen met betrekking tot seksualiteit, intimiteit en relaties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: seks en relaties, veilig vrijen, zwangerschap en moederschap, weerbaarheid en jongens. Enige basiskennis op het gebied van het eigen lichaam, anticonceptie en voortplanting wordt verondersteld.

 

Boys R Us, spelboys r us

Met dit spel kunt u jongens (10 tot 16 jaar) bewust maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten.

 

Rond je seksualiteit, spel

Rond je seksualiteitEen carrouselspel waarmee leerlingen in de bovenbouw met elkaar leren praten over hun waarden en normen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Op 180 kaarten staan uiteenlopende vragen over de thema's communicatie over seks en relatie, man-vrouwrollen, relaties, seksualiteit, seksuele oriëntatie, veilig vrijen, voortplanting, weerbaarheid, zelfbeeld en toekomst.

 

www.sense.info: website voor jongeren voor al hun vragen over seks, hulp en advies.

Lesprogramma's Relaties en seksualiteit havo - vwo

Gastlessen Wensen en Grenzen

 Om met leerlingen in gesprek te raken over onderwerpen als relaties, seksualiteit, sociale media en seksuele diversiteit moet vaak een drempel overgestapt worden. Gastlessen vanuit het programma Wensen en Grenzen is daar een eerste aanzet toe.

Tijdens de lessen worden de aangename en minder leuke kanten van relaties en seksualiteit besproken op humorvolle wijze. Leerlingen worden uitgedaagd na te denken en een mening te formuleren door middel van opdrachten. Deze opdrachten kunnen gaan over webcams, loverboys, ruziemaken enzovoort. Uiteindelijk gaan ze naar huis met meer kennis en ideeën over onderlinge overeenkomsten en verschillen. Ze ontvangen suggesties wie ze binnen en buiten de school kunnen benaderen als ze vragen hebben of hulp willen.

De gastlessen nemen een blokuur in beslag.

 

Gastlessen Wensen en Grenzen

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

Een boek met unieke informatie over meidenvenijn en werkvormen om de venijnige meisjes in de klas aan te pakken. Een praktisch lees-, kijk- en doeboek om inspiratie uit te putten om het meidenvenijn onder de aandacht te brengen en ook te houden.

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

DOiT (lesmateriaal)

DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) is een erkend lespakket over voeding en bewegen voor het 1e en 2e leerjaar van het voortgezet onderwijs (vmbo).

Met DOiT gaan leerlingen actief aan de slag met hun leefstijl:

 • ze onderzoeken hun eet- en beweeggedrag;
 • ze vergelijken dat met de norm;
 • ze onderzoeken de invloed van ouders, vrienden, reclame en de schoolkantine;
 • ze leren zelf de regie te nemen over hun leefstijl.

Uit onderzoek blijkt dat DOiT effectief is op de langere termijn en bijdraagt aan betere leerresultaten en minder schoolverzuim. DOiT is daarom een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en draagt bij aan een Gezonde School.

 

volleybal

Docententraining Wensen en grenzen

Waar zijn jongeren mee bezig als het gaat om relaties en seksualiteit? Hoe kunt u met leerlingen in gesprek gaan over dit onderwerp? Welke boodschappen wil de school uitdragen tijdens lessen?
Tijdens deze training krijgt u de tools om hiermee aan de slag te gaan en om de lessen te geven in de klas. U raakt vertrouwd met het onderwerp en de creatieve werkvormen.

De docententraining bestaat uit 2 onderdelen: kennisoverdracht en het eigen maken van het lespakket.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bespreken van communicatieve vaardigheden bij onderwerpen als relaties en seksualiteit en seksuele diversiteit.
 • Omgaan met vragen van leerlingen.
 • Voorwaarden voor het geven van relationele vorming (bijv: inzicht hebben in eigen normen en waarden, respect voor elkaar).
 • De plaats van de sociale media, positieve kanten en risico's.
 • Multiculturele samenleving, verschillende religies en invloed op deze onderwerpen in de klas.
 • Doelen van het lespakket, opbouw, de opdrachten en het implementeren van het programma.
 • Zorgstructuur van de school, hoe is die opgebouwd in de school en hoe wordt deze bekend gemaakt aan leerlingen.

 

Docententraining Wensen en grenzen

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

Een boek met unieke informatie over meidenvenijn en werkvormen om de venijnige meisjes in de klas aan te pakken. Een praktisch lees-, kijk- en doeboek om inspiratie uit te putten om het meidenvenijn onder de aandacht te brengen en ook te houden.

(G)een roze bril; stop venijnige meisjes in het voortgezet onderwijs (lesmateriaal)

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

De speldoos bevat ook een leerlingenspel waardoor het spel met de leerlingen gespeeld kan worden.

 

Gedragen Gedrag (spel)

Lesprogramma's genotmiddelen praktijkonderwijs - vso

Jongeren komen al op jonge leeftijd via de media, thuis, vrienden of op straat in aanraking met roken, alcohol en drugs. Leerlingen in het praktijkonderwijs en vso vormen een speciale groep. Ze beginnen op jongere leeftijd met roken, drinken en drugs dan hun leeftijdsgenoten, ze gebruiken meer middelen en ze kunnen de consequenties van het middelengebruik minder goed overzien. Ze zijn minder weerbaar en gevoeliger voor groepsdruk. Hierdoor zijn de leerlingen extra kwetsbaar.  Ook is de kans groter dat deze groep problematisch gebruik ontwikkelt.

Voorlichting kan het best gegeven worden op het moment dat leerlingen ermee in aanraking komen, of vlak daarvoor. Het advies is daarom om met voorlichting over genotmiddelen te beginnen vanaf de brugklas. De GGD raadt aan om vervolgens  in een doorlopende leerlijn lessen te geven. Om de continuïteit te waarborgen, is het belangrijk om de lessen vast te leggen in het curriculum. 

Overweegt u een lesprogramma in te zetten? De adviseur Gezondheidsbevordering van uw school kan u helpen om een weloverwogen keuze te maken.

 

Mogelijke lesprogramma's voor het praktijkonderwijs of vso

Smokefree Challenge (voorheen Actie Tegengif)

Smokefree Challenge

Leerjaar: klas 1 en 2 praktijkonderwijs
Duur: 1 les in november + 2 registratiemomenten van 10 minuten in het half jaar erna.

Smokefree Challenge is een landelijke klassikale niet-roken wedstrijd die plaatsvindt van november tot en met mei. Voorheen heette dit Actie Tegengif. Het doel van deze actie is voorkomen dat jongeren beginnen met roken en terugdringen van het aantal jongeren dat experimenteert met roken. Lees meer over Smokefree Challenge.

 

lesboek roken proLesboek Roken

Leerjaar: klas 1 en 2 praktijkonderwijs
Duur: 4 lesuren

Met het lesboek Roken leren de leerlingen over de effecten en de risico's van tabak. Door afwisselende informatieve teksten en opdrachten maken zij zich de stof eigen en zijn ze beter in staat om risico's in te schatten. Lees meer over lesboek Roken.

 

lesboek alcohol proLesboek Alcohol

Leerjaar: klas 1 en 2 praktijkonderwijs
Duur: 4 lesuren

Met het lesboek Alcohol leren de leerlingen over de effecten en de risico's van alcohol. Door afwisselende informatieve teksten en opdrachten maken zij zich de stof eigen en zijn ze beter in staat om risico's in te schatten. Lees meer over lesboek Alcohol.

 

Be wise think twice logoBe wise think twice

Leerjaar: klas 1 en klas 2 vso cluster 4
Duur: 4 lessen

Be wise think twice heeft tot doel om leerlingen bewust te maken van de risico's van alcohol en drugs en docenten handvatten te bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik. Lees meer over Be wise think twice.

 

tripBordspel TRIP

Leerjaar: klas 1 en klas 2
Duur: 1 lesuur

TRIP is een methode om spelenderwijs een gesprek te voeren met de leerlingen over alcohol en drugs. De kernelementen van kennis, mening vormen over het middel en gedrag (wat doe jij als je in een bepaalde situatie komt) zijn op een speelse manier in het spel verwerkt. Lees meer over het bordspel TRIP.

 

Gastles door de GGD

Leerjaar: in overleg
Duur: 1 lesuur

De GGD biedt de mogelijkheid aan voor een gastles op maat. Bijvoorbeeld wanneer lessen uit bovenstaande lesprogramma's niet toereikend zijn of als onderdeel van een themaweek over genotmiddelen. Lees meer over gastles door de GGD.

 

Website bekijk het nuchterBekijk het nuchter

Informatieve website
Duur: 10-30 minuten

Bekijk het nuchter is een website van Steffie over alcohol drinken en blowen. Steffie vertelt op een eenvoudige manier wat het drinken van alcohol en blowen met je doet. Jongeren kunnen op de website ook testen hoe ze omgaan met alcohol of blowen. Lees meer op de website bekijkhetnuchter.nl

 

robotrokerOverige lesmaterialen

Het documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden beschikt over diverse materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling op de uitgebreide lesmethoden. Aanbod documentatiecentrum

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Educatie is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op de andere pijlers (Omgeving, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gebied van genotmiddelenpreventie. Hieronder vindt u voorbeelden hoe u kunt inzetten op andere pijlers.

 

Ouders betrekken (Pijler Omgeving)

U bereikt het grootste effect wanneer een lessenserie in het kader van genotmiddelenpreventie wordt gecombineerd met een ouderavond over genotmiddelen. U kunt contact opnemen met de adviseur Gezondheidsbevordering om een ouderavond aan te vragen.

 

Training voor docenten (Pijler Signaleren)

Wanneer u een lessenserie inzet waarbij de docenten zelf de lessen geven, is het aan te bevelen een docententraining te volgen. Zo ontvangt u de juiste achtergrondinformatie over het thema en wordt u wegwijs gemaakt in het lesmateriaal.

 

Deskundigheidsbevordering (Pijler Signaleren)

Om de kwaliteit van de lessen hoog te houden is het aan te raden docenten en mentoren de mogelijkheid te bieden tot deskundigheidsbevordering op het gebied van genotmiddelengebruik. De GGD kan in samenwerking met Brijder Verslavingspreventie een bijscholing op maat verzorgen. Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik.

 

Schoolgezondheidsplan (Pijler Beleid)

Het is belangrijk om structureel aandacht te besteden aan de preventie van genotmiddelengebruik. Door in het beleid en in het schoolreglement vast te leggen welke maatregelen en activiteiten er jaarlijks plaatsvinden, krijgen deze een structureel karakter. Denk aan preventielessen, maar ook aan een rookvrij schoolterrein en alcoholvrije schoolfeesten en schoolreizen. Met een helder beleid, goede communicatie en handhaving van de school- en gedragsregels draagt u eraan bij dat jongeren later beginnen met drinken en roken.

 

Lesprogramma's genotmiddelen praktijkonderwijs - vso

Lesprogramma's genotmiddelen vmbo

Jongeren komen al op jonge leeftijd via de media, thuis, vrienden of op straat in aanraking met roken, alcohol en drugs. Voorlichting kan het best gegeven worden op het moment dat leerlingen ermee in aanraking komen, of vlak daarvoor. Het advies is daarom om met voorlichting over genotmiddelen te beginnen vanaf de brugklas. De GGD raadt aan om vervolgens  in een doorlopende leerlijn lessen te geven. Om de continuïteit te waarborgen, is het belangrijk om de lessen vast te leggen in het curriculum. 

Overweegt u een lesprogramma in te zetten? De adviseur Gezondheidsbevordering van uw school kan u helpen om een weloverwogen keuze te maken.

 

Mogelijke lesprogramma's voor het vmbo

Frisse StartFrisse Start

Leerjaar: klas 1
Duur: 4 lessen

Frisse Start is een lespakket voor de brugklas. Het pakket heeft als uitgangspunten het stellen van een sociale norm (de meeste brugklassers drinken, roken en blowen niet) en het maken van verstandige keuzes. Lees meer over Frisse Start.

 

Smokefree Challenge (voorheen Actie Tegengif)

Smokefree Challenge

Leerjaar: klas 1 en 2
Duur: 1 les in november + 2 registratiemomenten van 10 minuten in het half jaar erna.

Smokefree Challenge is een landelijke klassikale niet-roken wedstrijd die plaatsvindt van november tot en met mei. Voorheen heette dit Actie Tegengif. Het doel van deze actie is voorkomen dat jongeren beginnen met roken en terugdringen van het aantal jongeren dat experimenteert met roken. Lees meer over Smokefree Challenge.

 

Samen Fris

Leerjaar: klas 2 en klas 3

Samen Fris is een lessenserie voor leerlingen en biedt ondersteunende informatie voor ouders/opvoeders om het gesprek met hun kind te voeren over niet roken, alcohol drinken en/of blowen. 

 

Gastles door de GGD

Leerjaar: klas 1, klas 2 of klas 3
Duur: 1 lesuur

De GGD biedt de mogelijkheid aan voor een gastles op maat. Bijvoorbeeld wanneer lessen uit bovenstaande lesprogramma's niet toereikend zijn of als onderdeel van een themaweek over genotmiddelen. Lees meer over gastles door de GGD.

 

shutterstock tieners smartphone klas 675894856Life Chat

Leerjaar: klas 3
Duur: 1 lesuur

Ter voorbereiding op de gezondheidsvragenlijst van de GGD in de 3e klas van het vmbo is de les Life Chat ontwikkeld. Tijdens de les geven de leerlingen zelf aan over welke  onderwerpen ze het willen hebben. Alcohol en drugs zijn onderwerpen die vaak gekozen worden. Lees meer over Life Chat.

 

Gezondheidsvoorlichting met acteurs

Leerjaar: klas 3
Duur: dubbel lesuur

Als vervolg op de gezondheidsvragenlijst in de 3e klas van het vmbo biedt de GGD een voorlichtingsles met acteurs aan. De acteurs spelen scénes over de thema's die uit de vragenlijst naar voren zijn gekomen. Alcohol is één van de meest gekozen thema's. De klas wordt vervolgens uitgedaagd om te reageren op wat ze hebben gezien. Lees meer over gezondheidsvoorlichting met acteurs.

 

smokealertSmoke Alert

Leerjaar: klas 3 of klas 4
Duur: 15 minuten

Smoke Alert is een online vragenlijst om het roken onder leerlingen aan te pakken en hen te stimuleren niet te (beginnen met) roken. De vragen gaan over het eigen rookgedrag, opvattingen over de gevolgen van roken en het vertrouwen in zichzelf om te stoppen of niet te beginnen met roken. Lees meer over Smoke Alert.

 

robotrokerOverige lesmaterialen

Het documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden beschikt over diverse materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling op de uitgebreide lesmethoden. Aanbod documentatiecentrum

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Educatie is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op de andere pijlers (Omgeving, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gebied van genotmiddelenpreventie. Hieronder vindt u voorbeelden hoe u kunt inzetten op andere pijlers.

 

Ouders betrekken (Pijler Omgeving)

U bereikt het grootste effect wanneer een lessenserie in het kader van genotmiddelenpreventie wordt gecombineerd met een ouderavond over genotmiddelen. U kunt contact opnemen met de adviseur Gezondheidsbevordering om een ouderavond aan te vragen.

 

Training voor docenten (Pijler Signaleren)

Wanneer u een lessenserie inzet waarbij de docenten zelf de lessen geven, is het aan te bevelen een docententraining te volgen. Zo ontvangt u de juiste achtergrondinformatie over het thema en wordt u wegwijs gemaakt in het lesmateriaal.

 

Deskundigheidsbevordering (Pijler Signaleren)

Om de kwaliteit van de lessen hoog te houden is het aan te raden docenten en mentoren de mogelijkheid te bieden tot deskundigheidsbevordering op het gebied van genotmiddelengebruik. De GGD kan in samenwerking met Brijder Verslavingspreventie een bijscholing op maat verzorgen. Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik.

 

Schoolgezondheidsplan (Pijler Beleid)

Het is belangrijk om structureel aandacht te besteden aan de preventie van genotmiddelengebruik. Door in het beleid en in het schoolreglement vast te leggen welke maatregelen en activiteiten er jaarlijks plaatsvinden, krijgen deze een structureel karakter. Denk aan preventielessen, maar ook aan een rookvrij schoolterrein en alcoholvrije schoolfeesten en schoolreizen. Met een helder beleid, goede communicatie en handhaving van de school- en gedragsregels draagt u eraan bij dat jongeren later beginnen met drinken en roken.

 

Lesprogramma's genotmiddelen vmbo

Kaartenset traditioneel pesten (spel)

Door middel van deze kaartensets leert u de leerlingen nadenken over de verschillende vormen van pesten. De leerlingen bouwen met de kaartjes een muur van verschillende vormen van pesten. Onderop liggen de minst erge vormen van pesten, bovenop de ergste varianten. De leerlingen bespreken vervolgens met elkaar wat ze hiervan vinden.

De kaartjes zijn op eenvoudige wijze in elkaar te zetten. Een korte handleiding is bijgesloten. Eén set kaartjes is voldoende voor een klas van 20 à 30 leerlingen.

Kaartenset traditioneel pesten (spel)

Lesprogramma's genotmiddelen havo - vwo

Jongeren komen al op jonge leeftijd via de media, thuis, vrienden of op straat in aanraking met roken, alcohol en drugs. Voorlichting kan het best gegeven worden op het moment dat leerlingen ermee in aanraking komen, of vlak daarvoor. Het advies is daarom om met voorlichting over genotmiddelen te beginnen vanaf de brugklas. De GGD raadt aan om vervolgens  in een doorlopende leerlijn lessen te geven. Om de continuïteit te waarborgen, is het belangrijk om de lessen vast te leggen in het curriculum. 

Overweegt u een lesprogramma in te zetten? De adviseur Gezondheidsbevordering van uw school kan u helpen om een weloverwogen keuze te maken.

 

Mogelijke lesprogramma's voor havo / vwo

Frisse Start

Frisse Start

Leerjaar: klas 1
Duur: 4 lessen

Frisse Start is een lespakket voor de brugklas. Het pakket heeft als uitgangspunten het stellen van een sociale norm (de meeste brugklassers drinken, roken en blowen niet) en het maken van verstandige keuzes. Lees meer over Frisse Start.

 

Smokefree Challenge

Smokefree Challenge (voorheen Actie Tegengif)

Leerjaar: klas 1 en 2
Duur: 1 les in november + 2 registratiemomenten van 10 minuten in het half jaar erna.

Smokefree Challenge is een landelijke klassikale niet-roken wedstrijd die plaatsvindt van november tot en met mei. Voorheen heette dit Actie Tegengif. Het doel van deze actie is voorkomen dat jongeren beginnen met roken en terugdringen van het aantal jongeren dat experimenteert met roken. Lees meer over Smokefree Challenge.

 

Samen Fris

Leerjaar: klas 2 en klas 3

Samen Fris is een lessenserie voor leerlingen en biedt ondersteunende informatie voor ouders/opvoeders om het gesprek met hun kind te voeren over niet roken, alcohol drinken en/of blowen.  

 

Gastles door de GGD

Leerjaar: klas 1, klas 2 of klas 3
Duur: 1 lesuur

De GGD biedt de mogelijkheid aan voor een gastles op maat. Bijvoorbeeld wanneer lessen uit bovenstaande lesprogramma's niet toereikend zijn of als onderdeel van een themaweek over genotmiddelen. Lees meer over gastles door de GGD.

 

MaklukZatWorkshop Makluk Zat

Leerjaar: Vanaf klas 3 voortgezet onderwijs en mbo
Duur: naar keuze

Tijdens de workshop Makluk Zat gaan leerlingen in teams een eigen campagne ontwikkelen over het onderwerp NIX18. De teams gaan met elkaar een wedstrijd aan. Lees meer over de workshop Makluk Zat

 

smokealertSmoke Alert

Leerjaar: klas 3 of klas 4
Duur: 15 minuten

Smoke Alert is een online vragenlijst om het roken onder leerlingen aan te pakken en hen te stimuleren niet te (beginnen met) roken. De vragen gaan over het eigen rookgedrag, opvattingen over de gevolgen van roken en het vertrouwen in zichzelf om te stoppen of niet te beginnen met roken. Lees meer over Smoke Alert.

 

shutterstock tieners smartphone klas 675894856Life Chat

Leerjaar: klas 4
Duur: 1 les

Ter voorbereiding op de gezondheidsvragenlijst van de GGD in de 4e klas is de les Life Chat ontwikkeld. Tijdens de les geven de leerlingen zelf aan over welke  onderwerpen ze het willen hebben. Alcohol en drugs zijn onderwerpen die vaak gekozen worden. Lees meer over Life Chat.

 

Gezondheidsvoorlichting met acteurs

Leerjaar: klas 4
Duur: dubbel lesuur

Als vervolg op de gezondheidsvragenlijst in de 4e klas biedt de GGD een voorlichtingsles met acteurs aan. De acteurs spelen scènes over de thema's die uit de vragenlijst naar voren zijn gekomen. Alcohol is één van de meest gekozen thema's. De klas wordt vervolgens uitgedaagd om te reageren op wat ze hebben gezien. Lees meer over gezondheidsvoorlichting met acteurs.

 

in chargeIn Charge

Leerjaar: klas 4, 5 of 6
Duur: 4 lessen (eventueel in te korten naar 3)

In Charge is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals genotmiddelengebruik) te weerstaan. Lees meer over In Charge.

 

robotroker

Overige lesmaterialen

 

Het documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden beschikt over diverse materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling op de uitgebreide lesmethoden. Aanbod documentatiecentrum

 

Wat kunt u als school nog meer doen?

Educatie is één van de pijlers van de Gezonde Schoolaanpak. Door ook in te zetten op de andere pijlers (Omgeving, Signaleren en Beleid) kunt u werken aan een effectieve en structurele aanpak op het gebied van genotmiddelenpreventie. Hieronder vindt u voorbeelden hoe u kunt inzetten op andere pijlers.

 

Ouders betrekken (Pijler Omgeving)

U bereikt het grootste effect wanneer een lessenserie in het kader van genotmiddelenpreventie wordt gecombineerd met een ouderavond over genotmiddelen. U kunt contact opnemen met de adviseur Gezondheidsbevordering om een ouderavond aan te vragen.

 

Training voor docenten (Pijler Signaleren)

 Wanneer u een lessenserie inzet waarbij de docenten zelf de lessen geven, is het aan te bevelen een docententraining te volgen. Zo ontvangt u de juiste achtergrondinformatie over het thema en wordt u wegwijs gemaakt in het lesmateriaal.

 

Deskundigheidsbevordering (Pijler Signaleren)

Om de kwaliteit van de lessen hoog te houden is het aan te raden docenten en mentoren de mogelijkheid te bieden tot deskundigheidsbevordering op het gebied van genotmiddelengebruik. De GGD kan in samenwerking met Brijder Verslavingspreventie een bijscholing op maat verzorgen. Docententraining Signaleren en begeleiden van riskant genotmiddelengebruik.

 

Schoolgezondheidsplan (Pijler Beleid)

Het is belangrijk om structureel aandacht te besteden aan de preventie van genotmiddelengebruik. Door in het beleid en in het schoolreglement vast te leggen welke maatregelen en activiteiten er jaarlijks plaatsvinden, krijgen deze een structureel karakter. Denk aan preventielessen, maar ook aan een rookvrij schoolterrein en alcoholvrije schoolfeesten en schoolreizen. Met een helder beleid, goede communicatie en handhaving van de school- en gedragsregels draagt u eraan bij dat jongeren later beginnen met drinken en roken.

Lesprogramma's genotmiddelen havo - vwo

Kaartenset digitaal pesten (spel)

Door middel van deze kaartensets leert u de leerlingen nadenken over de verschillende vormen van digitaal pesten. De leerlingen bouwen met de kaartjes een muur van verschillende vormen van pesten. Onderop liggen de minst erge vormen van pesten, bovenop de ergste varianten. De leerlingen bespreken vervolgens met elkaar  wat ze hiervan vinden.

De kaartjes zijn op eenvoudige wijze in te zetten. Een korte handleiding is bijgesloten. Eén set kaartjes is voldoende vaor een klas van 20 â 30 leerlingen.

Kaartenset digitaal pesten (spel)

Ken je kwaliteiten! (lesmateriaal)

'Ken je kwaliteiten' is een spel dat jongeren bewuster wil maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier wil bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het spel (14 x 14 cm) bevat 60 kaartjes met een illustratie en een woord (bijv. dromerig, slim, eerlijk). In de uitgebreide handleiding staan diverse werkvormen beschreven.

Ken je kwaliteiten! (lesmateriaal)

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Het boek is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

ISK Gastles over relaties en seksualiteit

Welkom op School, mentormethode en lessen relaties & seksualiteit, is bedoeld voor Internationale Schakelklassen (ISK’s) en andere vo-scholen met nieuwkomers. Deze methode bevat 6 lessen over relaties en seksualiteit. Onderwerpen zoals anticonceptie en lichamelijke veranderingen komen aan de orde. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de verschillen op het gebied van seksualiteit binnen verschillende culturen. De tekst is makkelijk geschreven en er zitten opdrachten bij die niet te moeilijk zijn.

De lessen relationele en seksuele vorming van Welkom op School zijn bedoeld om jonge nieuwkomers stap voor stap te laten wennen aan het praten over en omgaan met dit thema en ze op weg te helpen gezonde en veilige keuzes te maken rondom seksuele gezondheid. 

Gastles Volwassen en weerbaar worden

De lessenreeks kan door de leerkracht gegeven worden. Team Seksuele Gezondheid van de GGD Hollands Midden biedt de mogelijkheid om de lessenreeks uit te breiden met de gastles 'Volwassen en weerbaar worden'. In deze les worden onderwerpen besproken zoals geslachtsgemeenschap, anticonceptie, soa en onbedoelde zwangerschap. Eventueel kan de gastles aangevuld worden met het onderwerp besnijdenis. Twee verpleegkundigen gaan met de leerlingen in gesprek over de eerder genoemde onderwerpen. De gastles is bedoeld voor uitstroomleerlingen. Ze worden verdeeld in een groep met jongens en een groep met meisjes. Bij iedere gastles dient ook een docent aanwezig te zijn.

ISK Gastles over relaties en seksualiteit

Wensen en Grenzen (lesmateriaal)

Het lespakket Wensen en Grenzen benadrukt relationele en seksuele vorming op een gezonde manier en tegelijkertijd worden de gevaren en risico's benoemd. 

In het lespakket zijn thema's opgenomen als:

 • het netwerk van leerlingen;
 • verliefd zijn en verkering;
 • sociale media;
 • rolpatronen;
 • grensoverschrijdend gedrag zoals loverboyproblematiek.

Bij alle thema's staan meerdere opdrachten beschreven. Sommige opdrachten kunnen klassikaal gegeven worden en weer andere kunnen in groepen of individueel uitgevoerd worden.

Bij het lespakket zit een DVD die kan bijdragen aan het bespreekbaar maken van de verschillende onderwerpen.

Wensen en Grenzen (lesmateriaal)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.